โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ติต่อสอบถามโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

ชื่อผู้ส่ง:
 
นามสกุลผู้ส่ง:
 
อีเมล์ผู้ส่ง:
 
หัวข้อ
สอบถามข้อมูล
ขอข้อมูลเพิ่มเติม
เสนอแนะ
ปัญหาอื่นๆ
หัวข้ออื่น
Message:
 
Security Code:
Security Code
Type Code:

(Type UPPERCASE)
 
โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ 3810 ถนนพระราม 4 , แขวงคลองตัน เขตคลองเตย, กรุงเทพ, 10110
โทรศัพท์: +66 (0) 2 249-0081-3
โทรสาร: +66 (0) 2 249-4001
อีเมล์: kukai@kukai.ac.th
เว็บไซต์: www.kukai.ac.th/Thai
แผนที่่โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

Google Map

BACK TO TOP