โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

“สังสรรค์ครอบครัวกุ๊กไก่ ครั้งที่ 6”

ผู้ปกครองนักเรียนสมัครเข้ามาเป็นกรรมการการจัดงานกิจกรรมสังสรรค์ครอบครัวกุ๊กไก่ ครั้งที่ 6 เพื่อให้เป็นไปด้วยแรงร่วมใจระหว่างครู ผู้ปกครอง และเด็ก วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 ที่โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เพื่อกำหนดกิจกรรมต่างๆ

BACK TO TOP