โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เอกปฐมวัยมาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เอกปฐมวัย มาดูงานด้านการบริหารของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2553

BACK TO TOP