โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนประชารษฎร์บำเพ็ญเยี่ยมชม

ผู้บริหารและคณะครูเข้าเยี่ยมชมศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Approach เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553

BACK TO TOP