โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนประชารษฎร์บำเพ็ญเยี่ยมชม

ผู้บริหารและคณะครูเข้าเยี่ยมชมศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Approach เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553

BACK TO TOP