ชั้นอนุบาล 2 / 1 Project Approach เรื่อง เสื้อ
ระยะที่ 2 สัปดาห์ 1
ชั้นอนุบาล 2 / 1 Project Approach เรื่อง เสื้อ
เด็กสำรวจ สัมผัส เสื้อ แบบต่างๆ


ชั้นอนุบาล 2 / 1 Project Approach เรื่อง เสื้อ
เด็กนำเสื้อของตนมาเล่า และสืบค้นข้อมูลเสื้อคืออะไร และยังได้เล่านิทาน กำเนิดหนอนไหมให้เพื่อนๆ ฟังด้วย
ชั้นอนุบาล 2 / 1 Project Approach เรื่อง เสื้อ
เด็กสืบค้น เสื้อ คืออะไรมีความเป็นมาอย่างไร

ชั้นอนุบาล 2 / 1 Project Approach เรื่อง เสื้อ
เด็กวาดภาพเสื้อจากการสังเกตของจริง

ชั้นอนุบาล 2 / 1 Project Approach เรื่อง เสื้อ
ผลงานการวาดภาพเสื้อจากการสังเกตของจริงโดยใช้สีไม้ สีเทียน สีเมจิ
ชั้นอนุบาล 2 / 1 Project Approach เรื่อง เสื้อ
เด็กนำเสื้อแบบต่างๆ มาให้เพื่อนๆ ดูพร้อมอุปกรณ์จักรเย็บผ้า
ชั้นอนุบาล 2 / 1 Project Approach เรื่อง เสื้อ
ค้นหาข้อมูลเสื้อคืออะไรจากหนังสือพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถานปี พ.ศ.2542
ชั้นอนุบาล 2 / 1 Project Approach เรื่อง เสื้อ
ค้นหาข้อมูลจากเสื้อคืออะไรจากคอมพิวเตอร์

ชั้นอนุบาล 2 / 1 Project Approach เรื่อง เสื้อ
เด็กตัดภาพเสื้อจากหนังสือนิตยสารและวาดภาพต่อเติม

ชั้นอนุบาล 2 / 1 Project Approach เรื่อง เสื้อ
ผลงานการตัดภาพเสื้อจากนิตยสารและวาดต่อเติม
ชั้นอนุบาล 2 / 1 Project Approach เรื่อง เสื้อ
เด็กวาดภาพเสื้อจากการสังเกตของจริง โดยใช้สีน้ำ
ชั้นอนุบาล 2 / 1 Project Approach เรื่อง เสื้อ
เด็กวาดภาพเสื้อจากการสังเกตของจริง โดยใช้สีน้ำ
ชั้นอนุบาล 2 / 1 Project Approach เรื่อง เสื้อ
เด็กระบายสีภาพเสื้อให้อยู่ในขอบเขตโดยระบายสีเป็น Pattern ตามใจชอบ

ชั้นอนุบาล 2 / 1 Project Approach เรื่อง เสื้อ
เด็กระบายสีภาพเสื้อให้อยู่ในขอบเขตโดยระบายสีเป็น Pattern ตามใจชอบ

ชั้นอนุบาล 2 / 1 Project Approach เรื่อง เสื้อ
เด็กได้เรียนรู้เลขไทย รู้ค่าจำนวนเลขไทย ๑-๑๐ โดยการวาดภาพเสื้อให้เท่ากับเลขไทยที่กำหนดให้
ชั้นอนุบาล 2 / 1 Project Approach เรื่อง เสื้อ
เด็กๆ ต่อพลาสติกสร้างสรรค์เป็นเสื้อตามจินตนาการ
ชั้นอนุบาล 2 / 1 Project Approach เรื่อง เสื้อ
ผลงานการต่อพลาสติกสร้างสรรค์เป็นเสื้อ
ชั้นอนุบาล 2 / 1 Project Approach เรื่อง เสื้อ
เด็กพับกระดาษเป็นรูปเสื้อ และวาดต่อเติม
ชั้นอนุบาล 2 / 1 Project Approach เรื่อง เสื้อ
ผลงานการพับกระดาษเป็นเสื้อ และวาดต่อเติม
ชั้นอนุบาล 2 / 1 Project Approach เรื่อง เสื้อ
เด็กได้ปั้นดินน้ำมันเป็นเสื้อจากการสังเกตของจริง
ชั้นอนุบาล 2 / 1 Project Approach เรื่อง เสื้อ
เด็กได้ฝึกพับเสื้อกันอย่างสนุกสนานโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
3810 ถนนพระราม 4 , แขวงคลองตัน เขตคลองเตย, กรุงเทพ, 10110 โทรศัพท์: +66 (0) 2 249-0081-3 / แฟกซ์: +66 (0) 2 249-4001
Kukai Kindergarten
3810 Rama 4 Road, Klongton, Klongtoei, Bangkok, 10110, Thailand Tel.: +66 (0) 2 249-0081-3 / Fax: +66 (0) 2 249-4001