Project Approach เรื่อง 'มือ' ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 สรุป
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ Project Approach เรื่อง 'มือ' ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 สรุป
เด็กๆ ช่วยติดป้ายรณรงค์การล้างมือ
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ Project Approach เรื่อง 'มือ' ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 สรุป
อาสาสมัครโชว์การแสดงภาษามือคำว่า "นกฮูก"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ Project Approach เรื่อง 'มือ' ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 สรุป
เด็กๆ สนใจฟังพี่ๆ นักเรียนของโรงเรียนเศรษฐเสถียรสอนภาษามือ
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ Project Approach เรื่อง 'มือ' ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 สรุป
ขอขอบพระคุณวิทยากรและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับครูและนักเรียนของโรงเรียนเศรษฐเสถียร
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ Project Approach เรื่อง 'มือ' ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 สรุป
วาดภาพสะท้อนการเรียนรู้จากการร่วมกิจกรรมภาษามือ
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ Project Approach เรื่อง 'มือ' ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 สรุป
พริ้ม : วาดพริ้มทำท่าแมวให้พี่ๆ ดูก็มีไผ่
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ Project Approach เรื่อง 'มือ' ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 สรุป
จัสมิน : วาดพี่กวางสอนจัสมินทำท่ากวาง ้
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ Project Approach เรื่อง 'มือ' ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 สรุป
วันนี้มีเรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบการล้างมือมาให้เพื่อนๆ ดูครับ
Project Approach เรื่อง 'มือ' ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 สรุป
เล่นเกมการศึกษาลำดับภาพขั้นตอนการล้างมือ
Project Approach เรื่อง 'มือ' ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 สรุป
วันนี้บอสนำเสนอละครหุ่นสิงโตเจ้าป่า
Project Approach เรื่อง 'มือ' ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 สรุป
พิมพ์ภาพมือของตนเองบนป้ายนิทรรศการ
Project Approach เรื่อง 'มือ' ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 สรุป
เรากำลังดูภาพการจัดห้องนิทรรศการของปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นแนวทางการจัดห้องค่ะ
Project Approach เรื่อง 'มือ' ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 สรุป
หนูพิมพ์ภาพมือ และนิ้วมือตกแต่งบัตรเชิญคุณพ่อ คุณแม่
Project Approach เรื่อง 'มือ' ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 สรุป
ซึงเพียว : ไก่ตัวใหญ่ของเรา
Project Approach เรื่อง 'มือ' ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 สรุป
โนว่า : ผีเสื้อมีปีกเป็นมือโนว่า
Project Approach เรื่อง 'มือ' ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 สรุป
Project Approach เรื่อง 'มือ' ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 สรุป
พราว : มือของพราวมีชื่อพอพานตัวใหญ่
Project Approach เรื่อง 'มือ' ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 สรุป
จำลองมือจากเศษวัสดุ
Project Approach เรื่อง 'มือ' ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 สรุป
พริ้ม : พริ้มต่อมือ มีข้อมือให้มีขยับได้ มีข้อนิ้ว มีกระดูกและก็มีเล็บ
Project Approach เรื่อง 'มือ' ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 สรุป
พู่ไหม : มือของพู่ไหม มีเล็บที่นิ้วมือและมือมีกระดูก
Project Approach เรื่อง 'มือ' ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 สรุป
เอมมี่ : ที่มือมีกระดูกแข็งๆ มีข้อนิ้วทำให้นิ้วขยับไปมาได้ มีเล็บช่วยให้เราหยิบจับอะไรได้
Project Approach เรื่อง 'มือ' ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 สรุป
ไผ่ : ไผ่จะเอาฉากเล่นหุ่นมือ ไผ่จะวางไว้กลางห้อง
Project Approach เรื่อง 'มือ' ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 สรุป
เด็กๆ ช่วยกันจัดห้องเรียนตาที่ได้ออกแบบไว้
Project Approach เรื่อง 'มือ' ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 สรุป
เรากำลังตั้งใจทำของที่ระลึกในงานนิทรรศการอยู่ครับ/ค่ะ


โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
3810 ถนนพระราม 4 , แขวงคลองตัน เขตคลองเตย, กรุงเทพ, 10110 โทรศัพท์: +66 (0) 2 249-0081-3 / แฟกซ์: +66 (0) 2 249-4001
Kukai Kindergarten
3810 Rama 4 Road, Klongton, Klongtoei, Bangkok, 10110, Thailand Tel.: +66 (0) 2 249-0081-3 / Fax: +66 (0) 2 249-4001