โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ยาสีฟัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ยาสีฟัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1	ปีการศึกษา 2559 มิกซ์อธิบายถึงกราฟแสดงหัวข้อเรื่องที่อยากเรียนรู้
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ยาสีฟัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1	ปีการศึกษา 2559 ออร์กัสพูดคุยถึงสิ่งที่ตนเองและเพื่อนๆสงสัยเกี่ยวกับ ยาสีฟัน
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ยาสีฟัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1	ปีการศึกษา 2559 วาริอธิบายถึงสิ่งที่อยู่บนหลอดยาสีฟันทั้งด้านหน้า – ด้านหลังให้คุณพ่อฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ยาสีฟัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1	ปีการศึกษา 2559 น้ำใสอธิบายการทดลองนำแป้งมันสำปะหลังมาทำเป็น ยาสีฟันชนิดเจล

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ยาสีฟัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1	ปีการศึกษา 2559 พีชชี่อธิบายวิธีการทดลองทำยาสีฟันชนิดเจลโดยใช้แป้งมันสำปะหลัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ยาสีฟัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1	ปีการศึกษา 2559 หย่าเอิร์นแนะนำกลิ่นต่างๆที่ใช้ในการผสมการทดลองทำ ยาสีฟันชนิดครีม
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ยาสีฟัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1	ปีการศึกษา 2559 สิงห์แนะนำวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ทำยาสีฟันชนิดครีม
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ยาสีฟัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1	ปีการศึกษา 2559 เนเน่ชี้ชวนให้คุณพ่อ คุณแม่ พี่โนน่าดูผลงานของตนเองและของเพื่อนๆ

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ยาสีฟัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1	ปีการศึกษา 2559 เอยชี้ชวนให้คุณพ่อ คุณแม่ดูยาสีฟันแต่ละชนิด
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ยาสีฟัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1	ปีการศึกษา 2559 นิวแนะนำสมุนไพรต่างๆ ที่นำมาผสมในยาสีฟันสมุนไพร
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ยาสีฟัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1	ปีการศึกษา 2559 มีโมว์กำลังอธิบายชนิดของยาสีฟันให้คุณแม่ คุณพ่อฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ยาสีฟัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1	ปีการศึกษา 2559 เคลลี่ชักชวนให้คุณแม่และพี่ๆ ดูผลงานเกี่ยวกับการวาดภาพตามจินตนาการด้วยดินสอพอง

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ยาสีฟัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1	ปีการศึกษา 2559 เฟยเฟยชี้ชวนให้คุณแม่และพี่สาวดูยาสีฟันสมุนไพรชนิดผงที่คุณแม่ของณโมมาสอนทำ
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ยาสีฟัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1	ปีการศึกษา 2559 พรูกำลังเล่านิทานเรื่องครอบครัวของฉันให้คุณแม่และพี่สาวฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ยาสีฟัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1	ปีการศึกษา 2559 ธารากำลังเล่านิทานที่ตนเองและเพื่อนๆ ช่วยกันแต่ง ช่วยกันวาดภาพให้คุณแม่และพี่ชายฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ยาสีฟัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1	ปีการศึกษา 2559 ธารากำลังเล่านิทานที่ตนเองและเพื่อนๆ ช่วยกันแต่ง ช่วยกันวาดภาพให้คุณแม่และพี่ชายฟัง

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ยาสีฟัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1	ปีการศึกษา 2559 เรนนี่ชักชวนคุณแม่และน้องเล่นเกมจับคู่ภาพความสัมพันธ์
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ยาสีฟัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1	ปีการศึกษา 2559 บลูมแนะนำผลงานของตนเองให้คุณแม่และพี่สาวฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ยาสีฟัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1	ปีการศึกษา 2559 ณโมถ่ายภาพร่วมกับคุณแม่หลังจากพาคุณแม่ชมนิทรรศการเสร็จ
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ยาสีฟัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1	ปีการศึกษา 2559 บรูคลินร่วมถ่ายภาพพร้อมครอบครัวหลังจากคุณพ่อ คุณแม่ชมนิทรรศการเสร็จ

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ยาสีฟัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1	ปีการศึกษา 2559 บรูคลินร่วมถ่ายภาพพร้อมครอบครัวหลังจากคุณพ่อ คุณแม่ชมนิทรรศการเสร็จ
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ยาสีฟัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1	ปีการศึกษา 2559 อธิษฐ์ถ่ายภาพร่วมกับคุณพ่อ คุณแม่และพี่สาว
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ยาสีฟัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1	ปีการศึกษา 2559 “สุนัข”หลังจากโมกข์พาคุณพ่อ คุณแม่ชมนิทรรศการแล้ว คุณแม่เขียนแสดงความคิดเห็นที่สมุดเยี่ยมชม

BACK TO TOP