โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 นำชื่อของตนเองมาติดที่กราฟแสดงหัวข้อเรื่องที่อยากเรียนรู้
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 อาสาออกมานับจำนวนเพื่อนๆ ที่ให้ความสนใจอยากเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ที่กราฟแสดงหัวข้อเรื่องที่เด็กๆอยากเรียนรู้
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ออกมาเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับยาสีฟันให้เพื่อนๆ ฟัง
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ถ่ายทอดประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับยาสีฟันด้วยการปั้นดินน้ำมัน

Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ปั้นดินน้ำมันเป็นยาสีฟันจากประสบการณ์เดิม
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการปั้นดินน้ำมันเป็นยาสีฟันจากประสบการณ์เดิม น้ำใส : ยาสีฟันมีรสส้ม รสองุ่น รสสตรอว์เบอร์รี่
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการปั้นยาสีฟันจากประสบการณ์เดิมด้วยดินน้ำมัน พีชชี่ : ยาสีฟันรสส้ม ข้างในบีบออกมาก็สีส้ม
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ต่อพลาสติกสร้างสรรค์เป็นยาสีฟันจากประสบการณ์เดิม

Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 สนใจต่อพลาสติกสร้างสรรค์เกี่ยวกับยาสีฟัน
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการต่อพลาสติกสร้างสรรค์จากประสบการณ์เดิม อธิษฐ์ : ยาสีฟันของอธิษฐ์เปิดฝาได้บีบออกมาสีน้ำเงิน
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการต่อพลาสติกสร้างสรรค์จากประสบการณ์เดิม นิว : ยาสีฟันของนิวสีขาวรสส้ม
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการต่อพลาสติกสร้างสรรค์จากประสบการณ์เดิม วาริ : ยาสีฟันสีดำอยู่บนแปรง

Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ให้ความสนใจกับการนำเศษวัสดุมาประดิษฐ์เป็นยาสีฟันและหลอดยาสีฟัน
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ถ่ายทอดจากประสบการณ์เดิมด้วยการประดิษฐ์ยาสีฟันด้วยเศษวัสดุ
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์ยาสีฟันด้วยเศษวัสดุ บลูม : หลอดยาสีฟันมีฝาปิด – เปิด บีบยาสีฟันออกมาก็จะมีขาว
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์ยาสีฟันด้วยเศษวัสดุ เฟยเฟย : ยาสีฟันหลอดสีส้มๆ พอบีบออกมาเป็นครีมสีขาว กลิ่นส้ม

Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 วาดภาพจากประสบการณ์เดิมด้วยสีไม้ สีเทียน สีเมจิก
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดสีเทียน สีไม้ สีเมจิก ประสบการณ์เดิม ณโม : แม่กำลังแปรงฟัน แม่ใช้ยาสีฟันสีเหลือง สีเขียวด้วย
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดสีเทียน สีไม้ สีเมจิก ประสบการณ์เดิม ออร์กัส : คุณแม่ไปซื้อยาสีฟันที่ TOP
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดสีเทียน สีไม้ สีเมจิก ประสบการณ์เดิม เรนนี่ : ยาสีฟันใส่หลอดยาว พอบีบออกมาจะเป็นครีม สีขาวๆ

Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 วาดภาพประสบการณ์เดิมด้วยสีน้ำ
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพสีน้ำจากประสบการณ์เดิม มิกซ์ : ยาสีฟันมันอยู่ในหลอดมีฝาเปิด เวลาบีบออกมามันมีสีขาว มีกลิ่นหอม
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพสีน้ำจากประสบการณ์เดิม มิกซ์ : ยาสีฟันมันอยู่ในหลอดมีฝาเปิด เวลาบีบออกมามันมีสีขาว มีกลิ่นหอม
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพสีน้ำจากประสบการณ์เดิม เคลลี่ : เคลลี่เคยเห็นยาสีฟันมีสีเขียว สีแดง สีฟ้าและก็สีเหลือง

BACK TO TOP