โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 หาความหมายของคำว่า “ยาสีฟัน” จากหนังสือพจนานุกรม
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 สืบค้นหาความหมายและภาพของยาสีฟันจาก Internet
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 สำรวจหาประเทศอียิปต์ที่เป็นสถานที่คิดทำและใช้ยาสีฟันเป็นประเทศแรก
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 อาสาออกมาวัดระยะทางจากประเทศไทยไปประเทศอียิปต์

Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 สังเกตและเปรียบเทียบผงยาสีฟันวิเศษนิยมและผงแป้งเด็กแคร์
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 สังเกตและเปรียบเทียบยาสีฟันของตนเอง ของ เพื่อนแล้วนำไปจัดกลุ่มแยกประเภท
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ให้ความสนใจนำดินน้ำมันมาปั้นหลอดยาสีฟันโดยดูจากของจริง
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการปั้นหยอดยาสีฟันโดยดูจากของจริง เอย : ยาสีฟันของหนูรสสตรอว์เบอร์รี่ หลอดสีแดง

Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการปั้นหยอดยาสีฟันโดยดูจากของจริง โมกข์ : ยาสีฟันของโมกข์ฝาสีเขียว
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆวาดภาพสีไม้ สีเทียนหลอดยาสีฟันโดยดูจากของจริง
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพดูจากของจริง เนเน่ : หลอดยาสีฟันมีสีขาวกับสีชมพู มีรูปหนู มีตัวหนังสือภาษาอังกฤษ มีตัวเลข 4 กับเลข 0 มีฝาปิด
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพดูจากของจริง ปันปัน : ยาสีฟันของหนูมีฝาปิดสีขาว ยาสีฟันสีชมพู มีกลิ่นหอม มีรูปแมว รูปหนูนั่งชิงช้า

Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพดูจากของจริง บรูคลิน : หลอดยาสีฟันของหนูสีแดงค่ะ มีรูปสตรอว์เบอร์รี่ ฝาของหนูสีขาว มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ KODOMO
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพดูจากของจริง สิงห์ : ยาสีฟันของสิงห์มีรูปสิงโต มีรูปสตรอว์เบอร์รี่ด้วยมีรูปเด็กสองคนกำลังยิ้ม
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพดูจากของจริง มีโมว์ : ยาสีฟันของมีโมว์เหมือนของน้ำใส มันมีฝาปิดสีขาว มีรูปสตรอว์เบอร์รี่ ข้างในมียาสีฟันสีขาว
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 สังเกตสิ่งที่มีบนหลอดยาสีฟันและร่วมพูดคุย

Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ วาดภาพยาสีฟันด้วยสีน้ำโดยดูจากของจริง
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพสีน้ำดูจากของจริง พรู : ยาสีฟันของพรูหลอดสีขาว มีรสส้ม ด้านหน้ามีรูปหมี
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพดูจากของจริง สิงห์ : ยาสีฟันของสิงห์มีรูปสิงโต มีรูปสตรอว์เบอร์รี่ด้วยมีรูปเด็กสองคนกำลังยิ้ม
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพสีน้ำดูจากของจริง ชาร์ลี : ด้านหน้าหลอดยาสีฟันมีสีแดงเป็นยี่ห้อโคโดโม มีกลิ่นสตรอว์เบอร์รี่ มีฝาสีขาว

Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพสีน้ำดูจากของจริง เฌอแตม : ด้านหน้าของยาสีฟันมีรูปคิตตี้ มีสีชมพูกับสีขาว
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ฝึกอ่านคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ “ย”
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมต่อภาพคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ “ย”
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ทดลองบีบยาสีฟันและสังเกตยาสีฟันของตนเอง ก่อนนำไปแปรงฟัน

BACK TO TOP