โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1    ปีการศึกษา 2559 นำยาสีฟันของตนเองมาแยกประเภทชนิดครีมกับชนิดเจล
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1    ปีการศึกษา 2559 สำรวจ สังเกตลักษณะใบสะระแหน่ซึ่งเป็นส่วนผสมในการทำยาสีฟันสมุนไพร
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1    ปีการศึกษา 2559 สังเกตรูปร่างลักษณะของยาสีฟันชนิดเจล
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1    ปีการศึกษา 2559 เลือกชนิดของยาสีฟันที่ตนเองสนใจสังเกต เปรียบเทียบลักษณะ สี กลิ่น และร่วมพูดคุย

Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1    ปีการศึกษา 2559 ทดลองเขย่าขวดยาสีฟันชนิดน้ำเปรียบเทียบกับขวดน้ำดื่มแล้วสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1    ปีการศึกษา 2559 สังเกตการเปลี่ยนแปลงของยาสีฟันชนิดครีมกับชนิดเจลเมื่อผ่านไป 1 คืน
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1    ปีการศึกษา 2559 ให้ความสนใจดูชาร์ตสิ่งที่มีบนหลอดยาสีฟัน
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1    ปีการศึกษา 2559 ฝึกอ่านคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว “ t ” พร้อมภาพประกอบ

Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1    ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมต่อภาพคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว “ t ”
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1    ปีการศึกษา 2559 นำเศษวัสดุต่างๆ มาประดิษฐ์ตามความสนใจ
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1    ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุตามความสนใจ อธิษฐ์ : คนเดินไปแปรงฟัน บีบยาสีฟันเท่าเมล็ดถั่วเขียว
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1    ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุตามความสนใจ น้ำใส : หลอดยาสีฟัน บีบออกมามียาสีฟันสีขาว

Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1    ปีการศึกษา 2559 ให้ความสนใจนำพลาสติกสร้างสรรค์มาต่อเป็นหลอดยาสีฟัน
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1    ปีการศึกษา 2559 ผลงานการต่อหลอดยาสีฟันด้วยพลาสติกสร้างสรรค์ เนเน่ : หลอดยาสีฟันมีฝาเปิด
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1    ปีการศึกษา 2559 พิมพ์ภาพด้วยฝาหลอดยาสีฟันและฝาขวดชนิดอื่นๆ
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1    ปีการศึกษา 2559 ผลงานการพิมพ์ด้วยฝาหลอดยาสีฟันและฝาขวดชนิดอื่นๆ นิว : รถไฟกำลังจะวิ่งเข้ากรุงเทพฯ

Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1    ปีการศึกษา 2559 ผลงานการพิมพ์ด้วยฝาหลอดยาสีฟันและฝาขวดชนิดอื่นๆ ณโม : เค้ากำลังจะเดินกลับบ้านก็เห็นพระอาทิตย์ด้วย
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1    ปีการศึกษา 2559 นำยาสีฟันชนิดผงมาผสมกับน้ำและสีผสมอาหารแล้วนำไปวาดภาพตามจินตนาการ
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1    ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพด้วยผงยาสีฟันผสมสี เคลลี่ : เคลลี่บีบยาสีฟันใส่แปรงสีฟัน เท่าเมล็ดถั่วเขียว ยาสีฟันมีสีแดง
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1    ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพด้วยผงยาสีฟันผสมสี พีชชี่ : พีชชี่ถือยาสีฟันมาให้เพื่อนๆดู

Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1    ปีการศึกษา 2559 ติดปะภาพยาสีฟันชนิดต่างๆแล้ววาดต่อเติมตามจินตนาการ
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1    ปีการศึกษา 2559 ผลงานการติดปะภาพยาสีฟันชนิดต่างๆ แล้ววาดต่อเติม พรู : คุณพ่อถือแก้วน้ำกับแปรงสีฟัน ยาสีฟันสีแดงแบบเจลมาแปรงฟันที่ห้องน้ำ
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1    ปีการศึกษา 2559 ผลงานการติดปะภาพยาสีฟันชนิดต่างๆ แล้ววาดต่อเติม ชาร์ลี : คุณพ่อกำลังจะไปแปรงฟันคุณพ่อใช้ยาสีฟัน ผงวิเศษนิยม ซองสีเหลือง
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1    ปีการศึกษา 2559 ผลงานการติดปะภาพยาสีฟันชนิดต่างๆ แล้ววาดต่อเติม มีโมว์ : คุณแม่กำลังไปแปรงฟันใช้ยาสีฟันแบบน้ำแปรงฟัน ที่ห้องน้ำชั้นบน

BACK TO TOP