โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆดมกลิ่นยาสีฟันของตนเองและร่วมพูดคุย
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 สำรวจ สังเกต สัมผัสวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาสีฟันสมุนไพร
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 นำใบสะระแหน่มาเปรียบเทียบกับภาพที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ของยาสีฟันที่มีส่วนผสมของใบสะระแหน่
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 สังเกตลักษณะของดอกคาโมมายล์ที่มีอยู่ในส่วนผสมหลักของยาสีฟัน

Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 สังเกตการนำส่วนผสมต่างๆ มาผสมรวมกันให้เป็นยาสีฟันสมุนไพรชนิดครีม
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 สังเกตยาสีฟันสมุนไพรมิสวากี้ที่ผสมเสร็จแล้ว
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆทดลองใช้นิ้วมือแปรงฟันแทนแปรงสีฟัน
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 นำวัสดุต่างๆ ที่อยู่ในมุมศิลปะมาประดิษฐ์ตามความสนใจของตนเอง

Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุตามความสนใจ บรูคลิน : ยาสีฟันตั้งได้เป็นแบบขวดมีฝาปิด-เปิด มีรูปคนด้วย
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุตามความสนใจ หย่าเอิร์น : หลอดยาสีฟันของหนูมีรูปแมวกับรูปหนู มีรูปส้ม เป็นรสส้ม
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ให้ความสนใจนำเศษวัสดุมาสร้างภาพต่างๆ ตามความสนใจ
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการสร้างภาพด้วยเศษวัสดุ เคลลี่ : เคลลี่ไปโลตัสพระราม 4 เคลลี่เจอยาสีฟันแบบซอง สีเหลืองแล้วคุณพ่อก็ซื้อกลับบ้านด้วย

Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการสร้างภาพด้วยเศษวัสดุ วาริ : วาริกำลังจะบีบยาสีฟันใส่แปรงสีฟันเท่าเมล็ดถั่วเขียว หลอดยาสีฟันเป็นสีม่วง
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการสร้างภาพด้วยเศษวัสดุ เฌอแตม : หนูแปรงฟันอยู่ที่ห้องน้ำตอนกลางคืนใช้ยาสีฟันสีชมพูแบบครีม
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการสร้างภาพด้วยเศษวัสดุ มีโมว์ : ยาสีฟันของมีโมว์เป็นแบบครีม อยู่ในหลอดบนหลอดมีรูปคน 2 คน
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 เ ด็กๆ วาดภาพด้วยสีไม้ สีเทียนตามจินตนาการ

Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพตามจินตนาการ ธารา : หนูเอากระดาษมาวาดรูปเป็นหลอดยาสีฟัน
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพตามจินตนาการ เรนนี่ : เรนนี่แปรงฟันกับหม่ามี๊ที่ห้องน้ำ แล้วก็ไปหยิบแก้วมาบ้วนปากที่อ่างน้ำ
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 เรียนรู้การแยกประเภทยาสีฟันก่อนนำไปจัดเรียงบนชั้นจัดวางสินค้า
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 สังเกตการทำงานของพนักงานคิดเงิน

Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 สนใจนำยาสีฟันมาวาดภาพขณะไปทัศนศึกษา
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ให้ความสนใจนำผลิตภัณฑ์การทำความสะอาดฟันปลอม
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพยาสีฟันจากการไปทัศนศึกษา ของปัน ปัน
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพยาสีฟันจากการไปทัศนศึกษา ของบลูม

BACK TO TOP