โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 สังเกต สำรวจ สัมผัสบรรจุภัณฑ์ของยาสีฟันแต่ละชนิดและร่วมพูดคุย
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ชี้ชวนให้เพื่อนดูสิ่งที่อยู่บนกล่องยาสีฟัน
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 สังเกตสิ่งที่อยู่บนหลอดของยาสีฟันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ทดลองฉีกซองยาสีฟันชนิดผงเพื่อสังเกตด้านในของซอง

Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ นำดินน้ำมันมาปั้นบรรจุภัณฑ์ของยาสีฟัน
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการปั้นบรรจุภัณฑ์ของยาสีฟันด้วยดินน้ำมัน สิงห์ : ยาสีฟันของสิงห์ ฝาสีขาว หลอดสีแดง มีเนื้อสีขาวแบบครีม
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการปั้นบรรจุภัณฑ์ของยาสีฟันด้วยดินน้ำมัน พรู : หลอดยาสีฟันสีขาว มีรูปหมีและรูปส้ม มันเป็นรสส้ม
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการปั้นบรรจุภัณฑ์ของยาสีฟันด้วยดินน้ำมัน อธิษฐ์ : ยาสีฟันของอธิษฐ์มีรูปค้างคาวกับ BATMAN ฝามันสีขาวเปิด – ปิดได้

Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการปั้นบรรจุภัณฑ์ของยาสีฟันด้วยดินน้ำมัน เรนนี่ : ยาสีฟันแบบผง ใส่อยู่ในตลับวงกลมสีเขียว
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการปั้นบรรจุภัณฑ์ของยาสีฟันด้วยดินน้ำมัน ชาร์ลี : ยาสีฟันแบบน้ำใสอยู่ในขวดฝาสีดำ ขวดมันตั้งได้
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ให้ความสนใจนำกล่องยาสีฟันมาประดิษฐ์ร่วมกับเศษวัสดุต่างๆ ตามจินตนาการ
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุตามจินตนาการ ธารา : ดอกไม้อยู่ในสวน มีหญ้าด้วย

Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุตามจินตนาการ ณโม : ผีเสื้อจะบินไปเที่ยวที่สนามหญ้ามีดอกไม้สวย
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุตามจินตนาการ เฌอแตม : เด็กผู้หญิงผมยาว แต่งตัวกำลังจะไปเที่ยว
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 สำรวจบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับความชอบใช้ยาสีฟันชนิดใดมากที่สุด
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ร่วมกันจัดร้านขายยาสีฟันและร่วมเล่นบทบาทสมมติ

Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 วาดภาพตามจินตนาการด้วยดินสอพอง
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพตามจินตนาการด้วยดินสอพอง บรูคลิน : ยาสีฟันรสสตรอว์เบอร์รี่ของบรูคลินเป็นหลอด
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการออกแบบลายบรรจุภัณฑ์ของยาสีฟัน มิกซ์ : หอยทากเดินบนหญ้าหลังบ้านมิกซ์
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ออกแบบลายบรรจุภัณฑ์ของยาสีฟัน

Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการออกแบบลายบรรจุภัณฑ์ของยาสีฟัน เอย : ยาสีฟันแบบหลอดมีรูปคนยืนอยู่กำลังจะบีบยาสีฟัน กล่องเป็นสีชมพู
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการออกแบบลายบรรจุภัณฑ์ของยาสีฟัน ปันปัน : ยาสีฟันของปันปันมีฝาเปิด – ปิดได้ เป็นยาสีฟันแบบหลอด ด้านหน้ามีหลายสี มีชื่อปันปัน
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการออกแบบลายบรรจุภัณฑ์ของยาสีฟัน น้ำใส : ยาสีฟันของน้ำใสเป็นแบบขวด มีลายรูปขวด 2 ขวด ที่ขวดมีชื่อน้ำใส
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ช่วยกันแต่งนิทานและร่วมกันวาดภาพประกอบ

Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ทำท่าทางประกอบเพลง “ ยาสีฟัน ” ที่เด็กๆ ได้ช่วยกันแต่ง
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ให้ความสนใจนำเลโก้มาต่อตามจินตนาการ
Project Approach เรื่อง ยาสีฟัน  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการต่อเลโก้ตามจินตนาการ ออร์กัส : ที่โลตัสมียาสีฟันขาย

BACK TO TOP