โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่อง นม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่อง นม 	ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 	ปีการศึกษา 2559 ฝึกการใช้พจนานุกรมในการเปิดหาความหมายคำว่า”นม”โดยครูช่วยแนะนำและอ่านความหมายให้ฟัง
Project Approach เรื่อง นม 	ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 	ปีการศึกษา 2559 นำนมของตนเองมาเล่าแบ่งปันประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟัง
Project Approach เรื่อง นม 	ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 	ปีการศึกษา 2559 ทดลองเทนมใส่ในภาชนะต่างๆเพื่อเรียนรู้ความหมายต่างๆ
Project Approach เรื่อง นม 	ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 	ปีการศึกษา 2559 สำรวจ สังเกต เปรียบเทียบนมโคกับนมแม่

Project Approach เรื่อง นม 	ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 	ปีการศึกษา 2559 วาดภาพนมที่อยู่ตามภาชนะต่างๆ
Project Approach เรื่อง นม 	ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพหลังการสังเกต แช็ป : นมสีขาว
Project Approach เรื่อง นม 	ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพหลังการสังเกต แคลร์ : นมเป็นของเหลวถ้าเราเทนมลงไปในแก้วใบใหญ่ นมก็จะมีรูปทรงเหมือนแก้วใบใหญ่
Project Approach เรื่อง นม 	ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพหลังการสังเกต พูน : นมเป็นของเหลวใส่ลงไปในขวด นมก็จะมีรูปร่างเหมือนขวด

Project Approach เรื่อง นม 	ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพหลังการสังเกต ฮิโกะ : นม
Project Approach เรื่อง นม 	ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพหลังการสังเกต รัน : นมเป็นของเหลวเทน้ำใส่แก้วนมก็จะเป็นรูปแก้วนม
Project Approach เรื่อง นม 	ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานการปั้นดินน้ำมันหลังการสังเกตนม ลิลลี่ : นมเป็นของเหลวเหมือนน้ำเวลาเทใส่ลงไปในนมก็จะมีรูปร่างเหมือนแก้วที่เราใส่
Project Approach เรื่อง นม 	ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานการปั้นดินน้ำมันหลังการสังเกตนม กรธ์ : นมเป็นของเหลวเวลาอยู่ในแก้วสูงๆนมก็จะมีรูปทรงสูงๆ

Project Approach เรื่อง นม 	ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุจากการสังเกต กันต์ : นมเป็นของเหลวสีขาวอยู่ในแก้ว
Project Approach เรื่อง นม 	ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุจากการสังเกต วาริน : นมเป็นของเหลวสีขาว

BACK TO TOP