โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่อง นม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่อง นม  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 สำรวจ สังเกต สัมผัส นมที่ได้จากสัตว์
Project Approach เรื่อง นม  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 สำรวจ สังเกต สัมผัส นมที่ได้จากพืช
Project Approach เรื่อง นม  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 เลือกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำลองหลังจากฟังนิทาน
Project Approach เรื่อง นม  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ติดภาพรูปทรงต่างๆจากกระดาษกล่องนมแล้ววาดภาพต่อเติม

Project Approach เรื่อง นม  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ติดภาพรูปทรงต่างๆจากกระดาษกล่องนมแล้ววาดภาพต่อเติมแช็ป : รถไฟ
Project Approach เรื่อง นม  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 สติดภาพรูปทรงต่างๆจากกระดาษกล่องนมแล้ววาดภาพต่อเติมเพียงรุ้ง : คนเลี้ยงวัวค่ะ
Project Approach เรื่อง นม  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ติดภาพรูปทรงต่างๆจากกระดาษกล่องนมแล้ววาดภาพต่อเติม นานะ : มีบ้าน มีรั้วบ้าน มีต้นไม้ด้วย มีพระอาทิตย์
Project Approach เรื่อง นม  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ติดปะหลอดดูดนมแล้วต่อเติมภาพด้วยสีเทียน

Project Approach เรื่อง นม  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ติดปะหลอดดูดนมแล้ววาดต่อเติมภาพด้วยสีเทียน ธารา : หนูไปเซเว่นซื้อนม
Project Approach เรื่อง นม  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ติดปะหลอดดูดนมแล้ววาดต่อเติมภาพด้วยสีเทียน ไทม์ : นมมีหลายรสหลายสี
Project Approach เรื่อง นม  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ติดปะหลอดดูดนมแล้ววาดต่อเติมภาพด้วยสีเทียน มิญน่า: โรงงานนม
Project Approach เรื่อง นม  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ติดปะหลอดดูดนมแล้ววาดต่อเติมภาพด้วยสีเทียน ไอยู: นมถุงสามารถดื่มได้

Project Approach เรื่อง นม  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ติดปะหลอดดูดนมแล้ววาดต่อเติมภาพด้วยสีเทียน เกรซ : คนกำลังถือกล่องนมไปดื่มที่บ้าน
Project Approach เรื่อง นม  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ติดภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้ววาดภาพต่อเติม กานต์: คนกำลังบีบนมวัวเอามาใส่กล่องค่ะ
Project Approach เรื่อง นม  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ติดภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้ววาดภาพต่อเติม เอิร์ท: แพะมีนมให้เรากินด้วยสีขาว
Project Approach เรื่อง นม  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ติดภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้ววาดภาพต่อเติม เบปปุ: สุนัขตัวเล็กก็ดื่มนมแม่ค

Project Approach เรื่อง นม  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ติดภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้ววาดภาพต่อเติม เจแปน: หมูเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
Project Approach เรื่อง นม  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ปั้นดินน้ำมันสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม ปามล์มี่ : วัวมีน้ำนมให้เราดื่มได้
Project Approach เรื่อง นม  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ปั้นดินน้ำมันสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม ลิลลี่: กระต่ายแม่กับกระต่ายลูกค่ะ
Project Approach เรื่อง นม  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ผิงผิง:ยีราฟ

Project Approach เรื่อง นม  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม พิชญ์: วัว

BACK TO TOP