โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่อง นม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่อง นม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆผลัดกันออกมาตวงนมผงคาร์เนชั่นของโรงเรียนเพื่อทดลองชงและสังเกตการเปลี่ยนแปลง
Project Approach เรื่อง นม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2559 สังเกตนมที่แช่ในตู้เย็นกับนมที่อยู่ในอุณหภูมิห้องว่ามีความแตจกต่างกันอย่างไร
Project Approach เรื่อง นม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2559 ฝึกใช้กรรไกรตัดหน้าสัตว์เพื่อนำทำหุ่นกระบอกมือ
Project Approach เรื่อง นม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์หุ่นกระบอกมือจากกล่องนมของแคลร์

Project Approach เรื่อง นม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์หุ่นกระบอกมือจากกล่องนมของเกรซ
Project Approach เรื่อง นม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์หุ่นกระบอกมือจากกล่องนมของมิญน่า
Project Approach เรื่อง นม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์หุ่นกระบอกมือจากกล่องนมของพูน
Project Approach เรื่อง นม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2559 วาดภาพหลังการสังเกตนมประเภทต่างๆ

Project Approach เรื่อง นม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพหลังการสังเกต “นมประเภทต่างๆ” กันต์ : นมถุงสีชมพูเย็นๆ
Project Approach เรื่อง นม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพหลังการสังเกต “นมประเภทต่างๆ” วาริน : นมกล่อง นมถุงต้องแช่ตู้เย็นเพราะเดี๋ยวมันจะเสียค่ะ
Project Approach เรื่อง นม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพหลังการสังเกต “นมประเภทต่างๆ” เบปปุ : นมกระป๋อง นมข้นหวาน กับ นมกล่องยูเอชที
Project Approach เรื่อง นม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพหลังการสังเกต “นมประเภทต่างๆ” นานะ : นมกล่องนมเปรี้ยวยูเอชที นมข้นหวานเหนียวๆ

Project Approach เรื่อง นม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2559 สนุกกับการหยดสีสร้างภาพด้วยหลอดนม
Project Approach เรื่อง นม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการหยดสีสร้างภาพด้วยหลอดนม กรธ์ : มด
Project Approach เรื่อง นม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการหยดสีสร้างภาพด้วยหลอดนม เพียงรุ้ง : มีดอกไม้กับพระอาทิตย์ค่ะ
Project Approach เรื่อง นม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2559 ให้ความสนใจกับการประดิษฐ์หมวก ผ้ากันเปื้อนด้วยถุงนม

Project Approach เรื่อง นม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์หมวก ผ้ากันเปื้อน ด้วยถุงนมของ ผิง ผิง กับ แช็ป
Project Approach เรื่อง นม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์หมวก ผ้ากันเปื้อน ด้วยถุงนมของ ปาล์มมี่ กับ เอิร์ท
Project Approach เรื่อง นม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์ของเล่นจากกล่องนม ไทม์ : รถยนต์
Project Approach เรื่อง นม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์ของเล่นจากกล่องนม ไอยู : เรือใบ

Project Approach เรื่อง นม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2559 คุณพ่อต้อม คุณแม่ฝ้าย คุณแม่ดาวมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาหาร 5 หมู่ และส่วนประกอบของนม
Project Approach เรื่อง นม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆให้ความสนใจกับการทดลองสีเต้นระบำในน้ำนม

BACK TO TOP