โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง รองเท้า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559

ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง รองเท้า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 น้องกรกำลังเล่าถึงผลงานของตนเองให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง รองเท้า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 คุณพ่อคุณแม่กำลังสนใจฟังน้องข้าวหอมอธิบายถึงผลงานของตนเอง
ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง รองเท้า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 น้องตีด้ากำลังอธิบายถึงการออกแบบและประดิษฐ์รองเท้าให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง รองเท้า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 น้องไนซ์กำลังอธิบายถึงรอยเท้าของตนเองที่วัดไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง

ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง รองเท้า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 น้องเบลเบลชี้ชวนให้คุณพ่อคุณแม่ดูรองเท้าที่ทำจากวัสดุต่างๆ
ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง รองเท้า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 น้องปรินกำลังเล่านิทานที่ตนเองและเพื่อนช่วยกันแต่ง ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรองเท้าให้คุณแม่ฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง รองเท้า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 คุณพ่อคุณแม่กำลังซักถามน้องพอใจถึงรองเท้าของประเทศต่างๆ
ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง รองเท้า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 น้องพอร์ชอธิบายให้คุณแม่ฟังถึงต้นผักตบชวาที่สามารถนำมาทำรองเท้าได้

ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง รองเท้า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 คุณแม่กำลังซักถามน้องไพตั้นเกี่ยวกับรองเท้าประเภทต่างๆ
ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง รองเท้า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 น้องมิวกำลังชี้ชวนให้คุณพ่อดูผลงานการประดิษฐ์ของตนเอง
ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง รองเท้า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 น้องริศากำลังอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่ฟังถึงการจำลองตู้อบความร้อนที่ทำร่วมกับเพื่อนๆ
ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง รองเท้า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 น้องออสตินกำลังอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่ฟังถึงรองเท้าของประเทศต่างๆ

ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง รองเท้า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 คุณพ่อคุณแม่กำลังสนใจฟังน้องแอนนี่เล่าถึงการไปทัศนศึกษาโรงงานรองเท้า
ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง รองเท้า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 น้องกรกำลังอธิบายเรื่องเกี่ยวกับรองเท้าให้เพื่อนๆชั้นเรียนต่างๆที่เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง รองเท้า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน

BACK TO TOP