โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่องรองเท้า ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559  เด็กๆกำลังเลือกเรื่องที่ตนเองสนใจเลือกเรียนในการเรียนรู้แบบ “Project Approach” โดยปะชื่อตัวเองลงบนแผนภูมิ
Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559  เด็กๆกำลังวาดภาพสีน้ำประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “รองเท้า”
Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559  ผลงานการวาดภาพสีน้ำประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ“รองเท้า” เบลเบล: เบลเบลไปเที่ยวต้องใส่รองเท้าด้วย
Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559  ผลงานการวาดภาพสีน้ำประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ“รองเท้า” กร: ที่บ้านกรมีรองเท้าเยอะเอาไว้ใส่ไปเที่ยว

Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559  ผลงานการวาดภาพสีน้ำประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ“รองเท้า” จิงเกิ้ล: จิงเกิ้ลเคยไปซื้อรองเท้าที่เดอะมอลล์
Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559  ผลงานการวาดภาพสีน้ำประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ“รองเท้า” ลิศา: รองเท้าตำรวจลิศาเคยเห็น
Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559  ผลงานการวาดภาพสีน้ำประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ“รองเท้า” ไพตั้น: รองเท้าไพตั้นสีเขียว
Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559  เด็กๆกำลังวาดภาพประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ“รองเท้า”ด้วยสีไม้ สีเมจิก

Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559  ผลงานการวาดภาพสีไม้ สีเมจิก ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “รองเท้า” ออสติน : ออสตินมีรองเท้าลายซุปเปอร์แมนที่บ้านเอาไว้ใส่ไปเที่ยว
Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559  ผลงานการวาดภาพสีไม้ สีเมจิก ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “รองเท้า” พอร์ช : พอร์ชเคยไปซื้อรองเท้าที่ร้านขายรองเท้า มีรองเท้าหลายคู่เลย
Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559  ผลงานการวาดภาพสีไม้ สีเมจิก ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “รองเท้า” นีโอ : นีโอเคยไปซื้อรองเท้าที่เอ็มโพเรียมสีเขียว
Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559  ผลงานการวาดภาพสีไม้ สีเมจิก ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “รองเท้า” พอใจ : ที่บ้านพอใจมีรองเท้าบูทคู่ใหญ่ สีชมพูลายกระต่าย คุณแม่ซื้อให้

Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559  เด็กๆกำลังปั้นดินน้ำมันประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “รองเท้า”
Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559  ผลงานการปั้นดินน้ำมันประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ“รองเท้า” ชัญญ่า : รองเท้าของคุณแม่ใหญ่
Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559  ผลงานการปั้นดินน้ำมันประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ“รองเท้า” ไพตั้น : รองเท้าเอาไว้ใส่เดินเดิน
Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559  ผลงานการปั้นดินน้ำมันประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ“รองเท้า” มิว : มิวมีรองเท้านักเรียนสีดำมีรูปซุปเปอร์แมน

Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559  สนใจต่อพลาสติกสร้างสรรค์และตัวต่อต่างๆประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “รองเท้า”
Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559  ผลงานการต่อพลาสติกสร้างสรรค์และตัวต่อต่างๆประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “รองเท้า” เกล : รองเท้าของเกลมีรูปซินเดอเรลล่า
Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559  ผลงานการต่อพลาสติกสร้างสรรค์และตัวต่อต่างๆประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “รองเท้า” ตีด้า: รองเท้าส้นสูงของคุณแม่
Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559  สนใจต่อไม้บล็อกประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “รองเท้า”

Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559  ผลงานการต่อไม้บล็อกประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “รองเท้า” เฟย์ : รองเท้าบัลเล่ย์สวยๆของเฟย์
Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559  สนใจต่อเศษวัสดุต่างๆประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “รองเท้า”
Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559  ผลงานการต่อเศษวัสดุต่างๆประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ ”รองเท้า” พน : พนมีรองเท้าไว้ใส่ไปสวนสาธารณะ
Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559  ผลงานการต่อเศษวัสดุต่างๆประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ ”รองเท้า” หลิงหลิง : ร้านขายรองเท้าอยู่ที่บิ๊กซี

BACK TO TOP