โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่อง รองเท้า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่อง รองเท้า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 เด็กและครูร่วมกันสืบค้นหาความหมายของรองเท้าในอินเตอร์เน็ต
Project Approach เรื่อง รองเท้า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ชี้ชวนกันดูประเทศสหรัฐอเมริกาบนลูกโลก หลังจากได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของรองเท้า
Project Approach เรื่อง รองเท้า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ช่วยกันวัดระยะทางว่าประเทศสหรัฐอเมริกาใกล้หรือไกลจากประเทศไทยเท่าไรบนแผนที่โลก
Project Approach เรื่อง รองเท้า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 สังเกตสำรวจลักษณะรองเท้าแบบต่างๆที่หลากหลาย แล้วบอกว่ารู้สึกอย่างไร

Project Approach เรื่อง รองเท้า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 สนใจเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนรองเท้าแบบต่างๆ
Project Approach เรื่อง รองเท้า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 สนใจวาดภาพจากการสังเกตลักษณะของรองเท้าแบบต่างๆ
Project Approach เรื่อง รองเท้า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพจากการสังเกตลักษณะของรองเท้าแบบต่างๆ ไนซ์ :รองเท้า 1 คู่มี 2 ข้าง รองเท้ามีรูปทรงวงรี มีคู่เล็กกับคู่ใหญ่
Project Approach เรื่อง รองเท้า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพจากการสังเกตลักษณะของรองเท้าแบบต่างๆ นีโอ:รองเท้า ต้องมี 2 ข้าง มีแข็งกับนิ่ม

Project Approach เรื่อง รองเท้า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพจากการสังเกตลักษณะของรองเท้าแบบต่างๆ จิณณ์ :รองเท้ามีเชือกผูกเวลาใส่ต้องผูกเชือกด้วย ถ้าไม่ผูกจะเดินไม่ได้
Project Approach เรื่อง รองเท้า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพจากการสังเกตลักษณะของรองเท้าแบบต่างๆ เจแนฟ :รองเท้ามันเป็นส้นสูง บางอันก็ไม่มีส้น มันมีหลายสีด้วย
Project Approach เรื่อง รองเท้า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพจากการสังเกตลักษณะของรองเท้าแบบต่างๆ ข้าวหอม :รองเท้าคู่เล็กกับคู่ใหญ่
Project Approach เรื่อง รองเท้า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพจากการสังเกตลักษณะของรองเท้าแบบต่างๆ ปริน :มีรองเท้าคู่ใหญ่ รองเท้าคู่เล็ก

Project Approach เรื่อง รองเท้า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 สนใจพิมพ์ภาพพื้นรองเท้าแตะสังเกตลวดลายที่เกิดขึ้น รวมทั้งการผสมสีของสีน้ำ
Project Approach เรื่อง รองเท้า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการพิมพ์ภาพสีน้ำด้วยพื้นรองเท้าแตะ จิงเกิ้ล : พื้นรองเท้าแตะมันมีลายไม่เหมือนกัน อันนี้เป็นวงกลมเล็ก อันนี้เป็นวงกลมใหญ่
Project Approach เรื่อง รองเท้า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการพิมพ์ภาพสีน้ำด้วยพื้นรองเท้าแตะ ไพตั้น : พื้นรองเท้ามีลายจุดๆเป็นเส้นยาวๆ
Project Approach เรื่อง รองเท้า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการพิมพ์ภาพสีน้ำด้วยพื้นรองเท้าแตะ ตีด้า : พื้นรองเท้าเป็นลายตุ่มๆมันมีลายขึ้นมาเพราะเราเอาไปจุ่มสีแล้วไปวางบนกระดาษ

Project Approach เรื่อง รองเท้า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการพิมพ์ภาพสีน้ำด้วยพื้นรองเท้าแตะ พอร์ช : เอารองเท้ามาพิมพ์บนกระดาษแล้วเกิดรอยรองเท้าเป็นรูปวงกลมและหยักๆ สีเหลืองกับสีแดงมารวมกันเป็นสีส้ม
Project Approach เรื่อง รองเท้า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการพิมพ์ภาพสีน้ำด้วยพื้นรองเท้าแตะ แอนนี่ : ลายพื้นรองเท้าเป็นเส้นยาว
Project Approach เรื่อง รองเท้า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ประดิษฐ์รองเท้าด้วยเศษวัสดุต่างๆตามจินตนาการของตนเอง
Project Approach เรื่อง รองเท้า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์รองเท้าด้วยเศษวัสดุต่างๆตามจินตนาการของตนเอง หลิงหลิง: รองเท้าของคุณแม่เอาไว้ใส่ไปเที่ยวกับหลิง หลิง

Project Approach เรื่อง รองเท้า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์รองเท้าด้วยเศษวัสดุต่างๆตามจินตนาการของตนเอง พน: รองเท้าบูทสีแดงใส่ไปสวนสนุก

BACK TO TOP