โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่องรองเท้า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 คุณปฏิมา ชุณหสวัสดิกุล ผู้ปกครองเด็กชายอภิเดช (พอร์ช) ซึ่งทำธุรกิจส่วนตัว บริษัทเคมี อินโนเรชั่น จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเม็ดพลาสติกและยางสังเคราะห์ มาให้ความรู้กับเด็กๆเกี่ยวกับพื้นรองเท้าและโฟมที่นำมาเป็นส่วนประกอบของรองเท้า
Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสนใจทดลองใช้เครื่องมือเจาะรูพื้นโฟม โดยมีคุณปฏิมา ชุณหสวัสดิกุล คอยให้คำแนะนำ
Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 สนใจร้อยลูกปัดที่รองเท้าเพื่อทำรองเท้าคู่แรกจากโฟมตามจินตนาการของตนเอง
Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพสะท้อนการเรียนรุ้ ชัญญ่า : คุณแม่ของพอร์ชมาสอนชัญญ่าทำรองเท้า

Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพสะท้อนการเรียนรุ้ พอร์ช : คุณแม่กับคุณพ่อมาสอนเพื่อนๆกับพอร์ชทำรองเท้าจากโฟม
Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพสะท้อนการเรียนรุ้ ไนซ์ : คุณแม่ของพอร์ชมาทำรองเท้าแตะจากโฟมให้ไนซ์กับเพื่อน
Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการทำรองเท้าคู่แรกจากโฟม
Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการทำรองเท้าคู่แรกจากโฟม

Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 สนใจสำรวจสังเกตลักษณะของต้นกก และต้นผักตบชวาที่นำมาเป็นวัสดุในการทำรองเท้าได้
Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 สนใจนำบัตรภาพต้นผักตบชวามาเปรียบเทียบกับของจริง
Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 สำรวจสังเกตลักษณะของวัสดุที่ใช้ในการทำรองเท้าเช่นหนังวัว หนังแกะ โฟม
Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 สำรวจสังเกตลักษณะ เปรียบเทียบ ความเหมือน -ความต่างของรองเท้าที่ทำจากวัสดุต่างๆเช่นรองเท้าทำจากหนังวัว หนังแกะ โฟม ไม้ ต้นกก ฯลฯ

Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ในช่วงกิจกรรมศิลปะ เด็กๆสนใจใช้ใบของต้นกกวาดภาพสีน้ำแทนพู่กัน
Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการใช้ใบของต้นกกวาดภาพสีน้ำแทนพู่กัน ออสติน: คนกำลังไปเที่ยวที่ฟาร์มจระเข้ มีจระเข้ตัวเล็กกับตัวใหญ่
Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการใช้ใบของต้นกกวาดภาพสีน้ำแทนพู่กัน มิว: คุณแม่ปุ้ยทำกับข้าวให้มิวทาน
Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการใช้ใบของต้นกกวาดภาพสีน้ำแทนพู่กัน กร: คนกำลังทำรองเท้าไปใส่

Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการติดปะภาพรองเท้าด้วยวัสดุที่ใช้ทำรองเท้าเช่นต้นกก ผักตบชวา หนังวัว ผ้า แล้ววาดภาพประกอบตามจินตนาการ เบลเบล: คุณแม่พาเบลไปซื้อรองเท้าแตะสีดำที่ร้าน
Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการติดปะภาพรองเท้าด้วยวัสดุที่ใช้ทำรองเท้าเช่นต้นกก ผักตบชวา หนังวัว ผ้า แล้ววาดภาพประกอบตามจินตนาการ พอใจ: คุณลูกกับคุณพ่อไปร้านรองเท้าไปซื้อรองเท้าส้นสูงสีแดงเอาไว้ใส่ไปเที่ยว
Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการติดปะภาพรองเท้าด้วยวัสดุที่ใช้ทำรองเท้าเช่นต้นกก ผักตบชวา หนังวัว ผ้า แล้ววาดภาพประกอบตามจินตนาการ ลิศา:คุณแม่ซื้อรองเท้าทำจากเปลือกไม้เป็นรองเท้าแตะเอาไว้ใส่ไปเที่ยวทะเล
Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการติดปะภาพรองเท้าด้วยวัสดุที่ใช้ทำรองเท้าเช่นต้นกก ผักตบชวา หนังวัว ผ้า แล้ววาดภาพประกอบตามจินตนาการ ตีด้า: คนกำลังเดินไปซื้อรองเท้าเอาไว้ใส่ไปเที่ยว

Project Approach เรื่องรองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการติดปะภาพรองเท้าด้วยวัสดุที่ใช้ทำรองเท้าเช่นต้นกก ผักตบชวา หนังวัว ผ้า แล้ววาดภาพประกอบตามจินตนาการ จิณณ์ : จิณณ์กำลังไปซื้อรองเท้ากับคุณแม่เป็นรองเท้าผ้า

BACK TO TOP