โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่อง รองเท้า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่อง รองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3   ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 คุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้ปกครองเด็กหญิงนวินดา (ข้าวหอม) มาให้ความรู้เรื่องประเภทต่างๆตามการใช้งานและองค์ประกอบพื้นฐานของรองเท้า พร้อมทำ workshop ให้เด็กๆเรียนรู้การร้อยเชือกรองเท้าแบบง่ายๆอีกด้วย
Project Approach เรื่อง รองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3   ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 สำรวจรูปร่าง ลักษณะและสัมผัสพื้นผิวของรองเท้าแต่ละชนิดว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร เช่น รองเท้าทหาร รองเท้าวิ่ง รองเท้าดำน้ำ รองเท้าเดินบนหิมะ ฯลฯ และบอกความรู้สึกและทดลองสวมใส่
Project Approach เรื่อง รองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3   ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ทดลองนำรองเท้าที่ทำจากวัสดุต่างๆเช่น รองเท้าจากยางพารา รองเท้าจากต้นกก รองเท้าจากผักตบชวา รองเท้าไม้ รองเท้าทำจากโฟม ทำจากพลาสติก มาทดลองลอย-จม สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
Project Approach เรื่อง รองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3   ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 น้องพอร์ช ได้นำภาพถ่ายของตนเองที่ไปร้านรองเท้าGEOX กับคุณแม่ มาเล่าให้เพื่อนๆฟัง

Project Approach เรื่อง รองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3   ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 สนุกกับการเล่นเกมหารองเท้าของตนเอง
Project Approach เรื่อง รองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3   ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ประดิษฐ์รองเท้าด้วยเศษวัสดุต่างๆตามจินตนาการของตนเอง
Project Approach เรื่อง รองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3   ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์รองเท้าด้วยเศษวัสดุต่างๆตามจินตนาการของตนเอง ไพตั้น: รองเท้าดำน้ำ
Project Approach เรื่อง รองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3   ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์รองเท้าด้วยเศษวัสดุต่างๆตามจินตนาการของตนเอง นีโอ: รองเท้าแตะ

Project Approach เรื่อง รองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3   ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 สนใจออกแบบลายรองเท้าตามจินตนาการ
Project Approach เรื่อง รองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3   ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการออกแบบลายรองเท้าตามจินตนาการ ข้าวหอม: วาดข้าวหอมที่รองเท้า
Project Approach เรื่อง รองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3   ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการออกแบบลายรองเท้าตามจินตนาการ ณิโก : my father , my mother, my sister and I
Project Approach เรื่อง รองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3   ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการออกแบบลายรองเท้าตามจินตนาการ พอใจ: พอใจทำลายบัวลอยเป็นกลมๆมีหลายสี

Project Approach เรื่อง รองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3   ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการออกแบบลายรองเท้าตามจินตนาการ ไนซ์: ไนซ์ทำลายคนตกปลาที่รองเท้า
Project Approach เรื่อง รองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3   ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการฝนสีรองเท้าแบบต่างๆสังเกตร่องรอยที่เกิดขึ้น เจแนฟ: พื้นรองเท้ามีลายไม่เหมือนกัน มีเส้นโค้งด้วย
Project Approach เรื่อง รองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3   ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการฝนสีรองเท้าแบบต่างๆสังเกตร่องรอยที่เกิดขึ้น แอนนี่: พื้นรองเท้ามีลายเส้นเยอะ
Project Approach เรื่อง รองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3   ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการฝนสีรองเท้าแบบต่างๆสังเกตร่องรอยที่เกิดขึ้น ตีด้า: ลายพื้นรองเท้ามีลายไม่เหมือนกัน มีลายวงกลมกับลายโค้งๆ

Project Approach เรื่อง รองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3   ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการฝนสีรองเท้าแบบต่างๆสังเกตร่องรอยที่เกิดขึ้น หลิงหลิง: พื้นรองเท้ามีลายรูปค้างคาวกับเส้นหยักๆ
Project Approach เรื่อง รองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3   ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานออกแบบลายรองเท้าและเรียนรู้การร้อยเชือกรองเท้าแบบง่ายๆ
Project Approach เรื่อง รองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3   ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานออกแบบลายรองเท้าและเรียนรู้การร้อยเชือกรองเท้าแบบง่ายๆ
Project Approach เรื่อง รองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3   ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานออกแบบลายรองเท้าและเรียนรู้การร้อยเชือกรองเท้าแบบง่ายๆ

Project Approach เรื่อง รองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3   ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานออกแบบลายรองเท้าและเรียนรู้การร้อยเชือกรองเท้าแบบง่ายๆ

BACK TO TOP