โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่อง รองเท้า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่อง รองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5   ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆกำลังสอบถามครูแมวว่าชอบใส่รองเท้าอะไรมากที่สุด เพื่อฝึกทักษะทางภาษา และการกล้าแสดงออก
Project Approach เรื่อง รองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5   ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 คุณสุกัญญา ก้าวสัมพันธ์ (อิง) ปัจจุบันเป็นเจ้าของ แบรนด์รองเท้า HUGSHOE มาให้ความรู้กับเด็กๆเรื่องวิธีการวัดขนาดของเท้า เพื่อประโยชน์ในการเลือกซื้อรองเท้าให้มีขนาดที่เหมาะสมกับเท้า
Project Approach เรื่อง รองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5   ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559
Project Approach เรื่อง รองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5   ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 สนใจสังเกต สำรวจลักษณะของรองเท้าสุนัข

Project Approach เรื่อง รองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5   ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 สังเกตลักษณะของรองเท้าแตะเปรียบเทียบกับรองเท้านักเรียน
Project Approach เรื่อง รองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5   ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 สนใจออกแบบรองเท้าของตนเอง
Project Approach เรื่อง รองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5   ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆประดิษฐ์รองเท้าตามแบบที่ตนเองออกแบบไว้ โดยใช้เศษวัสดุที่หลากหลาย
Project Approach เรื่อง รองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5   ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการออกแบบรองเท้าตามจินตนาการ ไพตั้น : รองเท้าสีเขียว มีลายเส้นๆ

Project Approach เรื่อง รองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5   ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการออกแบบรองเท้าตามจินตนาการ เฟย์ : รองเท้ามีสีชมพู มีลายดอกไม้กับผีเสื้อ
Project Approach เรื่อง รองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5   ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการออกแบบรองเท้าตามจินตนาการ เจแนฟ : รองเท้าของเจแนฟมีสีแดง มีรูปคนกำลังดูดอกไม้
Project Approach เรื่อง รองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5   ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการออกแบบรองเท้าตามจินตนาการ ตีด้า : รองเท้าสีม่วง มีลายดอกไม้
Project Approach เรื่อง รองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5   ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการออกแบบรองเท้าตามจินตนาการ นีโอ : รองเท้าของสีเขียวมีลายเป็นรูปรถ

Project Approach เรื่อง รองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5   ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการออกแบบรองเท้าตามจินตนาการ ณิโก : รองเท้าสีส้ม
Project Approach เรื่อง รองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5   ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการออกแบบรองเท้าตามจินตนาการ พน : รองเท้าของพนมีสีเขียว ลายกระดุมกับดอกไม้
Project Approach เรื่อง รองเท้า  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5   ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2559 สนใจเล่นเกมการศึกษาเรียงลำดับจำนวนรองเท้า

BACK TO TOP