โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2559  1.เด็กๆได้ออกมาเลือกหัวข้อเรื่องที่ตนสนใจจากที่ร่วมเสนอกันมาลงในกราฟแสดงหัวข้อเรื่องที่เด็กอยากเรียนรู้
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2559  2.เด็กและครูร่วมกันนับสรุปคะแนนที่ได้จากกราฟแสดงหัวข้อเรื่องที่เด็กอยากเรียนรู้ ซึ่งสรุปได้ว่า “กระต่าย”เป็นเรื่องที่เพื่อนสนใจมากที่สุดถึง 13 คะแนน
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2559  3.เด็กๆถ่ายทอดประสบการณ์เดิมเรื่อง “กระต่าย”ด้วยการวาดภาพจากสีไม้/สีเทียนย
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2559  4.ผลงานการวาดภาพ “กระต่าย”จากประสบการณ์เดิมด้วยสีเทียน/สีไม้ โปรด : กระต่ายอยู่ในกรงมี2ตัว มีอาหารให้กระต่าย

Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2559  5.ผลงานการวาดภาพ “กระต่าย”จากประสบการณ์เดิมด้วยสีเทียน/สีไม้ มิค : คนกำลังป้อนแครอทให้กระต่าย
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2559  6.ผลงานการวาดภาพ “กระต่าย”จากประสบการณ์เดิมด้วยสีเทียน/สีไม้ ปารีส : กระต่ายกำลังเดินในป่า กระต่ายสวยสีเทา
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2559  7. เด็กถ่ายทอดประสบการณ์เดิม “กระต่าย”ด้วยการวาดภาพจากสีน้ำ
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2559  8. ผลงานการวาดภาพ “กระต่าย”จากประสบการณ์เดิมด้วยสีน้ำ เซ็น : กระต่ายกินแครอท มีตัวแม่กับตัวลูก

Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2559  9. ผลงานการวาดภาพ “กระต่าย”จากประสบการณ์เดิมด้วยสีน้ำ โต้วเหมี่ยว : กระต่ายกำลังกินอาหารอยู่ในกรงเหมือนบ้าน
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2559  10.เด็กถ่ายทอดประสบการณ์เดิม “กระต่าย”ด้วยการปั้นดินน้ำมัน
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2559  11. ผลงานการปั้นดินน้ำมันจากประสบการณ์เดิม ลิน : กระต่ายมันนอนหลับอยู่
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2559  12. ผลงานการปั้นดินน้ำมันจากประสบการณ์เดิม เรย์ : กระต่ายกินแครอท

Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2559  13. ผลงานการปั้นดินน้ำมันจากประสบการณ์เดิม เพ่ยเพ่ย : กระต่ายกินอาหารอยู่ในกรง
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2559  14. เด็กถ่ายทอดประสบการณ์เดิมด้วยการต่อพลาสติกสร้างสรรค์
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2559  15. ผลงานการถ่ายทอดประสบการณ์เดิมด้วยการต่อพลาสติกสร้างสรรค์ ณสิริ : กระต่ายอยู่ในกรง
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2559  16. ผลงานการถ่ายทอดประสบการณ์เดิมด้วยการต่อพลาสติกสร้างสรรค์ มินนี่ : กระต่ายมันเดินเล่นอยู่ในกรง

Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2559  17. เด็กถ่ายทอดประสบการณ์เดิมด้วยการประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2559  18. ผลงานการถ่ายทอดประสบการณ์เดิมด้วยการประดิษฐ์จากเศษวัสดุ นาน่า : กระต่ายหูยาว

BACK TO TOP