โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 เด็กๆฝึกการใช้คอมพิวเตอร์Internetในการสืบค้นหาข้อมูลด้วยการSearchคำว่า “กระต่าย”
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสืบค้นหาความหมายของกระต่ายจากหนังสือ “กระต่าย”ที่มีในมุมสืบค้น
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 ฝึกการเปิดหาความหมายของคำว่า “กระต่าย”จากหนังสือพจนานุกรม
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 เด็กๆเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เลียนแบบกระต่ายตามจินตนาการ

Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 เด็กๆจัดกลุ่มสัตว์จำลอง/บัตรภาพสัตว์ที่เป็นประเภทเดียวกับกระต่าย “สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม”
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ใช้ประสาทสัมผัสต่างๆในการสำรวจ สังเกตกระต่ายจากที่คุณแม่เนเน่(ณสิริ)นำกระต่ายที่เลี้ยงที่บ้านมาให้เด็กๆดู
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ลองจับสัมผัสกระต่ายตามที่คุณแม่แนะนำ
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสังเกตลักษณะและพฤติกรรมของกระต่ายและถ่ายทอดด้วยการวาดภาพ

Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพกระต่ายจากของจริง ปารีส : กระต่ายมีอาหารเม็ดอยู่บนกรง มีที่กินน้ำอยู่ข้างกรง กรงเป็นสี่เหลี่ยมเป็นตาราง มีกระต่ายกับลูกบอลอยู่ข้างใน มีหางสั้นๆ มีหูแหลมแบบโค้งๆเหมือนคนวาดฝน ตามันดำๆกลมๆ กะพริบตาด้วย ขอบตามันดำ มีปากไม่เหมือนคนเพราะมีจมูกแล้วมีขีดเป็นปาก มันเคลื่อนที่ไปรอบๆเดี๋ยวก็วิ่งเดี๋ยวก็เดิน
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพกระต่ายจากของจริง ข้าวโอ๊ต : กระต่ายเลี้ยงอยู่ในกรง ตัวมันอ้วน หูมันยาว มีหู2ข้าง มีปาก มีตา มีหนวด มีขาสั้นๆ4ขา มันกำลังจะเดินมากินอาหาร มีลูกบอลให้มันเล่นในกรง
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพกระต่ายจากของจริง ลิน : กระต่ายกำลังเดินไปใกล้อาหารของมัน แล้วมันก็ก้มกินอาหารใช้ปากกิน กระต่ายมันน่ารักเพราะมันมีขนฟู มีหางกลมๆนุ่มๆที่กรงมีน้ำแขวนอยู่ให้กระต่ายกิน
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสังเกตลักษณะและพฤติกรรมของกระต่ายตัวจริงที่อันปันได้นำมา

Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพกระต่ายตัวจริงจากบ้านอันปัน โบอิ้ง : กระต่ายมันหิวแล้วมันกินอาหารอยู่ในกรง
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพกระต่ายตัวจริงจากบ้านอันปัน เน็น : กระต่ายกินอาหารในกรง กินหนังสือพิมพ์ด้วย
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสังเกตสัมผัสกระต่ายจำลองที่เด็กและครูนำมา
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพกระต่ายของจำลอง ช้างเบิ้ม : กระต่ายมีหนวด มีตา 2 ข้าง มีขาหน้า ขาหลัง มีขนทั่วตัว

Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพกระต่ายของจำลอง กระต่ายชอบกินแครอท หูมันขาวๆ หางมันสั้น
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 เด็กๆฝึกการพับกระดาษเป็นกระต่ายตามขั้นตอน
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 ผลงานการพับกระดาษเป็นกระต่ายและวาดภาพต่อเติม นริดา : กระต่ายมองเห็นแครอท แล้วอยากกินแครอท
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 ผลงานการพับกระดาษเป็นกระต่ายและวาดภาพต่อเติม ปัถย์ : กระต่ายตัวกลมๆมีหางสั้น กระโดดวิ่งเล่นในป่า

Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 จำลองกรงกระต่ายจากที่สังเกตเห็นจากเศษวัสดุ
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 ผลงานการจำลองกรงกระต่ายจากเศษวัสดุ (โต้วเหมี่ยว/ช้างเบิ้ม/มิค/ปัถย์)
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 จำลองกระต่ายที่บ้านเนเน่(ณสิริ)นำมา
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 ผลงานการจำลองกระต่าย (เพ่ยเพ่ย/นริดา)

Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้คิดและเขียนคำ/วาดภาพประกอบคำที่มี ก.ไก่ เป็นพยัญชนะต้นในwebของตนเอง
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 ผลงานการเขียนคำที่มี ก.ไก่ เป็นพยัญชนะต้น (เพ่ยเพ่ย)
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 ผลงานการเขียนคำที่มี ก.ไก่ เป็นพยัญชนะต้น (ท้องฟ้า)

BACK TO TOP