โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสังเกตดูลักษณะของกระต่าย “พวงชมพู” ที่เปี่ยมนำมาให้เพื่อนๆได้เลี้ยงและดูแลกันที่โรงเรียน
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสังเกตลักษณะและพฤติกรรมของกระต่าย “พวงชมพู” และถ่ายทอดด้วยการวาดภาพ
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพกระต่ายโดยดูจากของจริง เรย์ : กระต่ายกำลังกินหญ้าแห้ง กระต่ายมันก็กระโดดเล่นในกรง กระต่ายตัวสีน้ำตาลกับสีขาว และกระต่ายก็ตาโตๆสีดำ
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพกระต่ายโดยดูจากของจริง ฮานะ : กระต่ายกำลังยืนและก็นอน กระต่ายมันทำจมูกฟุดฟิด ตากระต่ายเหมือนปิด กระต่ายง่วงนอน

Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 เด็กๆทำท่าทาง/หน้าตาเลียนแบบกระต่ายในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้สังเกตรูปร่างลักษณะและอวัยวะของกระต่ายเปรียบเทียบกับที่สืบค้นหาข้อมูลมากันว่าเหมือนหรือต่างกัน
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 เด็กๆช่วยกันจดบันทึก/วาดภาพพฤติกรรมของกระต่ายลงในแบบบันทึกทุกวัน
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 เด็กๆนำกระดาษรูปทรงต่างๆมาต่อเติมเป็นกระต่าย

Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 ผลงานการต่อเติมรูปทรงเป็นกระต่าย นาน่า : กระต่ายออกมาเดินเล่นแล้วมีคนเลี้ยงแล้วคนก็ให้อาหาร
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 ผลงานการต่อเติมรูปทรงเป็นกระต่าย ณสิริ : กระต่ายไปเดินเล่นดูต้นคริสต์มาสในสวน
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 เด็กๆคิดออกแบบและประดิษฐ์อวัยวะของกระต่ายตามความสนใจ
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์อวัยวะของกระต่าย มิค : หูกระต่าย

Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์อวัยวะของกระต่าย มินนี่ : หน้ากากกระต่าย
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 เด็กๆวาดภาพส่วนประกอบของกระต่ายและเขียนชื่ออวัยวะของกระต่ายลงในภาพ
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพและเขียนคำศัพท์อวัยวะของกระต่าย (เซ็น)
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 เด็กๆคิดสร้างภาพกระต่ายจากเศษวัสดุต่างๆ

Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 ผลงานการสร้างภาพกระต่ายจากเศษวัสดุ โต้วเหมี่ยว : กระต่ายหูยาว ขนมันนิ่มๆ มันน่ารัก
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 ผลงานการสร้างภาพกระต่ายจากเศษวัสดุ อันปัน : กระต่ายเดินไปหาแครอทกิน
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 ผลงานการคิดและวาดภาพคำที่ขึ้นต้นด้วย “กระ” (เปี่ยม)
Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2559 ผลงานการคิดและวาดภาพคำที่ขึ้นต้นด้วย “กระ” (เปี่ยม)

BACK TO TOP