โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่อง “กระต่าย” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่อง “กระต่าย”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆไปทัศนศึกษาที่“ร้านRabbito Cafe”และได้รู้จักกับพี่ ชิชาซึ่งเป็นเจ้าของร้านที่มาให้ความรู้กับเด็กๆในเรื่องกระต่าย
Project Approach เรื่อง “กระต่าย”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1	ปีการศึกษา 2559 พี่ชิชานำกระต่ายมาให้เด็กๆดูรูปร่างลักษณะและร่วมพูดคุยถึงการเลี้ยงกระต่าย
Project Approach เรื่อง “กระต่าย”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1	ปีการศึกษา 2559 พี่โดนัทได้มาสาธิตวิธีการทำความสะอาดกระต่ายให้เด็กๆดูพร้อมทั้งแนะนำอุปกรณ์ในการทำความสะอาด
Project Approach เรื่อง “กระต่าย”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ลองจับสัมผัสกระต่ายตามวิธีที่พี่ชิชาแนะนำพร้อมบอกความรู้สึก

Project Approach เรื่อง “กระต่าย”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสังเกตดูพฤติกรรมท่าทางของกระต่ายพันธุ์ต่างๆกันอย่างสนใจ
Project Approach เรื่อง “กระต่าย”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ลองให้อาหารกระต่ายตามวิธีที่พี่ชิชาสอนและแนะนำ
Project Approach เรื่อง “กระต่าย”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสังเกตและวาดภาพสิ่งที่สนใจเกี่ยวกับกระต่าย
Project Approach เรื่อง “กระต่าย”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆถ่ายรูปร่วมกับพี่ชิชาไว้เป็นที่ระลึกจากการทัศนศึกษา“ร้านRabbito Cafe”

Project Approach เรื่อง “กระต่าย”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1	ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพจากการทัศนศึกษา“ร้านRabbito Cafe” ปารีส : กระต่ายที่ร้านพี่ชิชามีหลายตัว มันกินคุกกี้ที่ทำเป็นหญ้ากลมๆต้องหักให้เป็นชิ้นเล็กๆจับตรงปลายให้มันกิน
Project Approach เรื่อง “กระต่าย”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1	ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพจากการทัศนศึกษา“ร้านRabbito Cafe” โปรด : โปรดกำลังให้อาหารกระต่ายมันเป็นคุกกี้หญ้า หนูแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆให้กระต่ายกิน กระต่ายมันน่ารัก มันไม่กัดหนู
Project Approach เรื่อง “กระต่าย”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้เสนอวิธีการนำมากระต่ายมาชั่งน้ำบนตาชั่งและผลัดกันออกมาสังเกตที่ตาชั่งว่ากระต่ายมีน้ำหนักเท่าไหร่
Project Approach เรื่อง “กระต่าย”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆลองอุ้มกระต่าย(จำลอง)ตามวิธีที่ได้สืบค้นมา

Project Approach เรื่อง “กระต่าย”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1	ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพการเลี้ยงดูกระต่าย อันปัน : เวลาเลี้ยงกระต่ายต้องเก็บอึกับฉี่กระต่ายด้วย ต้องฉีดน้ำยาทำความสะอาดด้วย
Project Approach เรื่อง “กระต่าย”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1	ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพการเลี้ยงดูกระต่าย มินนี่ : คนกำลังไปเก็บอึกระต่าย เขาใส่ถุงมือกับรองเท้าป้องกันไม่ให้มีเชื้อโรค
Project Approach เรื่อง “กระต่าย”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1	ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์ส่วนประกอบของร่างกายกระต่าย เซ็น : หางกระต่าย
Project Approach เรื่อง “กระต่าย”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1	ปีการศึกษา 2559 ผลงานการปั้นดินน้ำมันเป็นกระต่ายและตกแต่งตามต้องการ ณสิริ : กระต่ายหูตั้งมีขนสีเทา

Project Approach เรื่อง “กระต่าย”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1	ปีการศึกษา 2559 ผลงานการปั้นดินน้ำมันเป็นกระต่ายและตกแต่งตามต้องการ ลิน : กระต่ายกำลังยืน2ขาให้เด็กๆดู

BACK TO TOP