โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ลงชื่อเลือกเรื่องที่อยากเรียน Project Approach ผลสรุปได้ว่าเด็กๆชั้นอนุบาลปีที่2/2เรียนเรื่อง ปลานิล
Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 กราฟแสดง เรื่องที่สนใจอยากเรียน ของชั้นอนุบาลปีที่ 2/2เรื่อง ปลานิล
Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 วาดภาพคำที่รู้จัก เกี่ยวกับ “ปลานิล” จากประสบการณ์เดิม
Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ติดบอร์ด คำที่รู้จักเกี่ยวกับปลานิลจากประสบการณ์เดิม

Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ป้ายนิเทศคำที่รู้จักเกี่ยวกับปลานิลจากประสบการณ์เดิม
Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ต่อปลานิลจากประสบการณ์เดิม
Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 วาดภาพประสบการณ์เดิม
Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 วาดภาพประสบการณ์เดิม

Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 วาดภาพประสบการณ์เดิม
Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 วาดภาพประสบการณ์เดิม
Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพประสบการณ์เดิมด้วยสีน้ำ พรีม : ปลานิลมีกำลังว่ายน้ำ ปลานิลมีหาง
Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพประสบการณ์เดิมด้วยสีน้ำ ไดมอนด์ : ปลานิลตัวใหญ่มีครีบช่วยว่ายน้ำ

Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพประสบการณ์เดิมด้วยสีน้ำ เบล : ปลานิลว่ายน้ำ กินอาหารกับกินน้ำ
Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพด้วยสีไม้ หมิง หมิง : ปลานิลต้องอยู่ในน้ำ ถ้าไม่อยู่ในน้ำก็ตาย ปลานิลอยู่ในน้ำจืด
Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพด้วยสีไม้ เอวา : ปลานิลตัวใหญ่เป็นปลาของในหลวง กินผักเป็นอาหาร
Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพด้วยสีไม้ กะทิ : ปลานิลตัวใหญ่ ปลานิลมีเหงือก มีครีบ ตัวสีฟ้า

Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพด้วยสีไม้ เฟรชชี่ : ปลานิลตัวสีดำ
Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพประสบการณ์เดิมด้วยสีน้ำ กะทิ : ปลานิลมีครีบ มีตา มีปาก ว่ายน้ำได้
Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ปั้นดินน้ำมันจากประสบการณ์เดิม
Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ต่อพลาสติกสร้างสรรค์ จากประสบการณ์เดิม

Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานปั้นจากประสบการณ์เดิม มะลิ : ปลานิลมีหาง มีตัวใหญ่ มีตา
Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานปั้นจากประสบการณ์เดิม น้ำหอม : ปลานิลให้เรากินปลาได้ ปลานิลมีครีบ มีหาง
Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานปั้นจากประสบการณ์เดิม มาโต้ : ปลานิลมีครีบกับหางเอาไว้ว่ายน้ำ
Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานปั้นจากประสบการณ์เดิม พอฟ้า : ปลานิลอยู่ในคลอง มีครีบกับหางไว้ว่ายน้ำ

Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานปั้นจากประสบการณ์เดิม มอนิก้า : ปลานิลของในหลวงมีครีบกับหาง
Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานปั้นจากประสบการณ์เดิม มายด์ : ลูกปลานิลว่ายน้ำไปหาเพื่อน
Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานปั้นจากประสบการณ์เดิม ปราน : ปลานิลมีครีบ มีหางกำลังว่ายน้ำ
Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานต่อพลาสติกสร้างสรรค์ มังกร(ทิตยาคุณาธร) : ปลานิลมีครีบ มีปากไว้กินอาหาร

Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานต่อพลาสติกสร้างสรรค์ มังกร(ศุ) : ครีบล่างของปลานิล
Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานต่อพลาสติกสร้างสรรค์ โอโซน : กระดูกของปลานิลตัวใหญ่มีชิ้นใหญ่
Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานต่อพลาสติกสร้างสรรค์ ฮั่น : ปลานิลมีครีบ 2 ข้าง มีหัว มีหาง
Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 เลือกเศษวัสดุตามใจชอบ แล้วนำมาต่อ ปลานิล จากประสบการณ์เดิม

Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ขวดน้ำมาต่อปลานิลได้นะครับ
Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ใช้ฝาขวดต่อปลานิลด้วยค่ะ
Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ประดิษฐ์เศษวัสดุจากประสบการณ์เดิม ไมค์ : ปลานิลมีครีบ มีปาก มีหางยาว
Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมกลุ่ม ทำบอร์ดร่วมกัน ชื่อกลุ่ม “ปลานิลกินอาหาร” จากประสบการณ์เดิม

Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมกลุ่ม ทำบอร์ดร่วมกัน ชื่อกลุ่ม “ปลานิลว่ายน้ำ”จากประสบการณ์เดิม
Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมกลุ่ม ทำบอร์ดร่วมกัน ชื่อกลุ่ม “ปลานิลเล่นกับเพื่อน”จากประสบการณ์เดิม
Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมกลุ่ม ทำบอร์ดร่วมกัน ชื่อกลุ่ม “ปลานิลตัวใหญ่”จากประสบการณ์เดิม
Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ภูมิใจในผลงานค่ะ/ครับ กลุ่ม “ปลานิลกินอาหาร”จากประสบการณ์เดิม

Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 เด็กถ่ายทอดประสบการณ์เดิมด้วยการประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการถ่ายทอดประสบการณ์เดิมด้วยการประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
Project Approach เรื่องปลานิล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการถ่ายทอดประสบการณ์เดิมด้วยการประดิษฐ์จากเศษวัสดุ

BACK TO TOP