โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559

Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ สมมติว่าเป็นปลานิลว่ายน้ำ
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 สัมผัส สำรวจ ปลานิลครับ
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 สำรวจปลานิลกันค่ะ
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 วาดภาพปลานิลจากหนังสือครับ

Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 วาดภาพจากของจริง
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 วาดภาพจากของจริง
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 สืบค้นข้อมูลจาก Internet
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 วัดขนาดของปลานิล

Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ปลานิลตัวนี้กว้าง-ยาวกี่เซ็นติเมตร
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ปลานิลทอดสุกแล้ว
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 กลิ่นหอมครับ
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 เปรียบเทียบปลานิล ดิบ-สุก (ปก)

Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ปลานิลทอดครับ
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 สนุกกับการวาดภาพจากของจริง
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพปลานิลทอด ไมค์: ปลานิลทอดมีครีบตั้งแหลมๆสีเหลือง
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพปลานิลทอด พรีม: ปลาทอดสีเปลี่ยนเป็นสีเหลือง น้ำตาลมีครีแหลมไม่มีเกล็ดแล้ว

Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพปลานิลดูจากของจริง มังกร(ศุ): ปลานิลมีครีบ มีหาง มีตา มีปาก
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพปลานิลดูจากของจริง ฮั่น: ปลานิลมีหาง มีตา มีปาก มีครีบแหลม
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพปลานิลดูจากของจริง กะทิ: ปลานิลมีหาง มีตา มีเหงือก
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพปลานิลดูจากของจริง ภูมิ : ปลานิลมีเหงือก ตัวนิ่ม มี 2 ตา

Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพปลานิลดูจากของจริง ไนซ : ปลานิลมีหาง มีครีบ มีปาก มีตา
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานเขียนคำภาษาไทยที่มีตัว ป.ปลา ของ มะลิ
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ติดปะเศษวัสดุ ตามใจชอบ
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ตามจังหวะดนตรี ช้า-เร็ว-หยุด เด็กๆชอบและสนุก

Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 เมื่อเสียงสัญญาณเคาะ 2 ที เด็กๆหยุดและจับคู่ปลาที่เหมือนกัน
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 น้ำหอมนำภาพอาหารที่ทำจากปลานิลมาให้เพื่อนๆดู
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ทำเองค่ะหมวกปลานิล
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ชิมน้ำเค็มกับน้ำจืดแตกต่างกันอย่างไร

Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 สร้างภาพปลานิลด้วยวัสดุที่หลากหลายตามใจชอบ
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ปลานิลครับ
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานสร้างภาพปลานิลจากเศษวัสดุ ปราน: ปลานิลว่ายน้ำหาอาหาร มีครีบว่ายน้ำ
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานสร้างภาพปลานิลจากเศษวัสดุ หมิง หมิง: ปลานิลมีครีบ มีหาง มีเกล็ด

Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานสร้างภาพปลานิลจากเศษวัสดุ เบล: ปลานิลมีครีบ มีเกล็ด มีตา
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานสร้างภาพปลานิลจากเศษวัสดุ พอฟ้า: ปลานิลว่ายน้ำอยู่ในน้ำ มีเกล็ด มีตา มีหาง
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานเขียนคำภาษาไทยที่มีตัว ป.ปลา ของ ไดมอนด์
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานเขียนคำภาษาไทยที่มีตัว ป.ปลา ของ โอโซน

Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพปลาตามจำนวนตัวเลข(คณิตศาสตร์) ของ ไซ
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพปลาตามจำนวนตัวเลข(คณิตศาสตร์) ของ น้ำหอม
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพปลาตามจำนวนตัวเลข(คณิตศาสตร์) ของ มอนิก้า
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพปลาตามจำนวนตัวเลข(คณิตศาสตร์) ของ เอวา

Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานสร้างภาพปลานิลจากเศษวัสดุ มายด์: ปลานิลนอนนิ่งหลับตารอคนเอาอาหารมาให้

BACK TO TOP