โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559

Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 เล่าเรื่องส่วนต่างๆของปลานิล
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 อาสาสมัครออกมาเล่าส่วนต่างๆของปลานิลอีกคนครับ
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 สังเกตจากภาพ
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 สังเกตปลาหมอเทศของจริง

Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ปลาหมอเทศเป็นปลาหมอที่มีรูปร่างคล้ายปลานิลมากที่สุด
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 สนใจปลาหมอเทศกันทุกคน
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ปลานิลกับปลาหมอเทศเหมือนและแตกต่างกันตรงไหนบ้าง
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ดูอวัยวะภายในของปลานิล

Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 อวัยวะภายในของปลานิล มีส่วนประกอบที่คล้ายกับมนุษย์ มีกระเพาะอาหาร มีตับ มีไต มีลำไส้
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ดูกระสันหลังของปลานิล
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ปลานิลเป็นอาหารของมนุษย์ เด็กๆจึงบอกว่าเอาไปทอดครับ/ค่ะ
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ใกล้สุกแล้วค่ะ

Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ สมมติว่าเป็นปลานิลปลานิลจะว่ายน้ำเป็นกลุ่มใหญ่
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 สนุกมากเลยครับ/ค่ะ
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 บทบาทสมมติปลานิลพักผ่อน
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ทำสมุดภาพปลานิล

Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นส่วนต่างๆของปลานิล
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เด็กๆนำอุปกรณ์ต่างๆมาเลี้ยงปลานิลในห้องเรียน
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 สนใจกันทุกคน
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆดูการเคลื่อนไหวของปลานิล

Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ให้อาหารปลา
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ดูความแตกต่างปลานิลตัวผู้กับปลานิลตัวเมีย
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2559 อาจารย์ณัฐพงษ์ ปานขาว จาก สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเด็กๆชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ใน เรื่อง ปลานิล
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 อาจารย์เล่าให้เด็กๆฟังถึงลักษณะของปลานิลตัวผู้หรือตัวเมีย การออกไข่ของปลานิลเมื่อปลานิลออกไข่แล้วปลานิลนำไข่ปลามาเลี้ยงในปากของตนเอง ขณะที่เลี้ยงไข่นั้นปลานิลจะไม่ได้กินอาหารทำให้ปลานิลตัวเมียจะมีรูปร่างเล็กกว่าปลานิลตัวผู้

Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ดูรูปร่างลักษณะของปลานิล
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ปลานิลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์นำมาให้เด็กๆเลี้ยงในห้องเรียน
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 พวกเราเด็กๆชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ขอขอบคุณ อาจารย์ณัฐพงษ์ ปานขาว มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ/ครับ
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพวิทยากรให้ความรู้เรื่องปลานิล มอนิก้า : ปลานิลเป็นปลาน้ำจืด ปลานิลตัวเมียคางสีเหลืองตัวผู้คางสีแดง ตัวเมียจะผอมเพราะอมไข่ไว้ ในปาก หางปลานิลังคับเลี้ยวซ้าย-ขวา ครีบใช้ลอยตัวขึ้น-ลง ปลานิลอยู่กันฝูง

Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพตู้ปลาจากการดูของจริง พรีม: ปลานิลอยู่ในตู้ว่ายน้ำมีต้นสาหร่ายหางกระรอก ต้นดอกจอกเป็นอาหารปลานิล
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพตู้ปลาจากการดูของจริง กะทิ: ตู้ปลานิลมีปลานิล 5 ตัว มีอาหารต้นจอก มีสายออกซิเจนในตู้ปลา
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพตู้ปลาจากการดูของจริง มะลิ: ปลานิลในตู้ 5 ตัวกินอาหารกัน ยังตัวเล็กอยู่
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพอาหารปลานิลจากการดูของจริง ฮั่น: อาหารปลาเม็ดเล็ก มีสาหร่ายหางกระรอก มีต้นดอกจอก

Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพอาหารปลานิลจากการดูของจริง มังกร(ศุ): อาหารเม็ด สาหร่ายหางกระรอก ออกซิเจนในตู้ปลาให้ปลา
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพเปรียบเทียบปลานิลกับปลาหมอ เอวา: ปลานิลมีครีบหลัง ปลาหมอมีครีบหลัง
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพเปรียบเทียบปลานิลกับปลาหมอ ริว: ปลานิลมีปากตรงกัน ปลาหมอปากไม่ตรงกัน
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพเปรียบเทียบปลานิลกับปลาหมอ น้ำหอม: ครีบหลังปลานิลมีจุดสีขาว ปลาหมอไม่มี ปลานิลมีเกล็ดใหญ่กว่าปลาหมอ

Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพเปรียบเทียบปลานิลกับปลาหมอ ภูมิ: ปลานิลตัวใหญ่มีครีบมากกว่าปลาหมอ มีตา มีหาง มีเกล็ดเหมือนกัน
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพส่วนประกอบของปลานิล ของ หมิง หมิง
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพส่วนประกอบของปลานิล ของ ไดมอนด์
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพส่วนประกอบของปลานิล ของ ไมค์

Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพปลาตามจำนวนตัวเลข(คณิตศาสตร์) ของ มายด์
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพปลาตามจำนวนตัวเลข(คณิตศาสตร์) ของ โอโซน
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพปลาตามจำนวนตัวเลข(คณิตศาสตร์) ของ ไนซ
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพปลาตามจำนวนตัวเลข(คณิตศาสตร์) ของ เบล

Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์เศษวัสดุ พอฟ้า: ก้างปลานิล
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์เศษวัสดุ มาโต้: ก้างปลานิลแข็ง
Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาหี่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์เศษวัสดุ ปราน: ก้างปลานิล

BACK TO TOP