โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach ปลานิล ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559

Project Approach ปลานิล  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2559 วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 ไปทัศนศึกษาโครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการตามพระราชดำริเด็กๆได้เห็นไข่ของปลานิล ดูการเลี้ยงปลานิล ปลานิลสามารถเลี้ยงได้ทั้งแบบธรรมชาติ บ่อดิน และเลี้ยงในบ่อปูน เด็กๆได้ความรู้จากวิทยากรคุณพดุง โพธิ์พุ่ม ผู้เชี่ยวชาญ กันอย่างสนุกสนาน
Project Approach ปลานิล  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2559 วิทยากรเล่าว่า ปลานิลออกลูกเป็นไข่ แล้วอมไข่ไว้ในปากเลี้ยงจนกว่าลูกจะเป็นตัว แล้วแม่ปลานิลจะไม่กินอาหารจนกว่าลูกจะเป็นตัว เพราะว่ารักลูกปลา
Project Approach ปลานิล  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2559 พี่จับปลานิลให้เด็กๆดู
Project Approach ปลานิล  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2559 พี่ๆเอาไข่ปลานิลออกจากปาก

Project Approach ปลานิล  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2559 สัมผัสไข่ปลานิล
Project Approach ปลานิล  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2559 พอพี่เอาไข่ออกจากปากปลานิล ก็นำไข่มาเพาะไว้ในน้ำวน
Project Approach ปลานิล  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2559 ดูปลานิลตัวผู้กับตัวเมียแตกต่างกันอย่างไร
Project Approach ปลานิล  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ บทบาทสมมติเป็นปลานิลอมไข่

Project Approach ปลานิล  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพทัศนศึกษาโครงการลูกพระดาบส มังกร(ทิ): ปลาว่ายน้ำอยู่ในบ่อปูนแล้วก็ได้ดูไข่ของปลานิลที่อยู่ในปลา ไข่ปลานิลสีเหลืองเม็ดเล็กๆ เห็นบ่อเพาะไข่ปลานิลมีอยู่ 5 อัน มีน้ำหมุนไข่ไว้ อันสุดท้ายเป็นลูกปลานิลตัวเล็กมากเลย
Project Approach ปลานิล  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพทัศนศึกษาโครงการลูกพระดาบส กะทิ: เห็นที่เพาะไข่ปลาให้เป็นลูกปลานิล ไข่ปลานิลออกมาจากปากแม่ปลานิลใส่ในน้ำหมุนๆไม่ ให้เกิดเชื้อรา ไข่ปลานิลมี 5 ระยะ แล้วกลายเป็นลูกปลานิล ไข่ปลานิลมีสีเหลือง ระยะที่ 5 เป็นลูกปลานิลเล็กๆ
Project Approach ปลานิล  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพทัศนศึกษาโครงการลูกพระดาบส ไมค์: ไปดูปลานิลพี่เขาลงไปในบ่อปูนมีปลาลอยู่พี่เขาจับแม่ปลานิลมาให้ดูไข่ในปลาเต็มปลาเลย พี่เขาเอาไข่ออกจากปลานิลไปเลี้ยงไว้ให้เป็นลูกปลา
Project Approach ปลานิล  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพทัศนศึกษาโครงการลูกพระดาบส พรีม: พรีมเห็นปลานิลอมไข่ไว้ในปลาเต็มปาก ไข่เป็นเม็ด เล็กกลมๆสีเหลือง พี่เอาไข่ออกจากปากปลานิลใส่ในขันน้ำไว้เลย ปลานิลในบ่อมีเยอะมาก ปลานิลเอาไข่ออกจากปากแล้วให้แม่ปลานิลอยู่ในน้ำเหมือนเดิม

Project Approach ปลานิล  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2559 วาดภาพประโยชน์และโทษของปลานิล
Project Approach ปลานิล  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2559 ปั้นปลานิล
Project Approach ปลานิล  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2559 สัมภาษณ์คุณครู
Project Approach ปลานิล  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2559 สัมภาษณ์พี่อนุบาล 3

Project Approach ปลานิล  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2559 นิทานเรื่อง ปลานิลหาอาหาร กับเพื่อน แต่งโดย น้ำหอม
Project Approach ปลานิล  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2559 เนื้อเรื่อง กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ปลานิล 2 ตัว ว่ายอยู่ในน้ำ ปลานิลตัวหนึ่งบอกว่า “เราไปหาอาหารเช้าดีไหม”
Project Approach ปลานิล  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2559 เพื่อนบอกว่า “ดีๆเหมือนกัน” แล้วก็ชวนกันไปหาอาหาร แล้วมันก็เจอสาหร่าย
Project Approach ปลานิล  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2559 ปลานิลก็กินสาหร่ายอย่างมีความสุข(จบ)

Project Approach ปลานิล  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2559 นิทาน เรื่อง ปลานิลเล่นกับเพื่อน แต่งโดย มะลิ
Project Approach ปลานิล  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2559 เนื้อเรื่อง กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีปลานิลเล่นกับเพื่อน 2 ตัว เล่นกันมีความสุข แล้วปลานิลตัวที่ 1ก็ไปนอนแล้วก็ฝันว่า
Project Approach ปลานิล  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2559 แต่ตัวที่ 2 เกเร แล้วไม่มีใครเล่นกับตัวที่ 2 ปลานิลตัวที่ 2 ก็เล่นคนเดียว พอปลานิลตื่นขึ้นก็ตกใจ ทำไมปลานิลมาเล่นด้วย
Project Approach ปลานิล  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2559 ความฝันไม่เป็นความจริง(จบ)

Project Approach ปลานิล  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2559 นิทานเรื่อง ปลานิลซุกซน แต่งโดย โอโซน
Project Approach ปลานิล  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2559 เนื้อเรื่อง กาลครั้งหนึ่ง มีปลานิลซุกซน วันหนึ่งเขาไปว่ายน้ำกับเพื่อน 1 ตัว
Project Approach ปลานิล  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2559 ขณะที่ว่ายน้ำ มีปลาดุกดุร้าย ทำท่าจะกินปลานิล 2 ตัว
Project Approach ปลานิล  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2559 แล้วพ่อแม่ของปลานิลก็มาช่วย

Project Approach ปลานิล  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมกลุ่มใหญ่ แต่งนิทาน เรื่อง ปลานิลจิตรลดา
Project Approach ปลานิล  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2559 ผู้จัดทำ เด็กๆชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
Project Approach ปลานิล  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2559 กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีปลานิลจิตรลดาว่ายน้ำเป็นฝูง
Project Approach ปลานิล  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2559 ปลานิลเล่นกับเพื่อน ขณะนั้นมีปลาดุกเข้ามาใกล้แล้วจะกินลูกปลานิล 2 ตัว

Project Approach ปลานิล  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2559 ทันใดนั้นเองพ่อกับแม่ปลาก็มาช่วยลูกปลานิลปลอดภัย
Project Approach ปลานิล  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2	ปีการศึกษา 2559 แล้วจากนั้นมาปลานิลก็มีความสุข ไม่เจอปลาดุกอีกเลย (จบ)

BACK TO TOP