โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องปลานิล ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องปลานิล ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัว ด.ช.ณัฐวรรธน์ (ริว)
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องปลานิล ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัว ด.ช.ภคพล(ฮั่น)
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องปลานิล ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัว ด.ช.ธนกฤต ศุภรังค์(มังกร)
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องปลานิล ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัว ด.ญ.เบญญาภา (หมิงหมิง)

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องปลานิล ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัว ด.ช.ฐาพล(ไมค์)
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องปลานิล ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัว ด.ช.ณกฤต(ไซ)
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องปลานิล ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัว ด.ญ.พริมา(พรีม)
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องปลานิล ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัว ด.ญ. พิชญาภา(เบล)

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องปลานิล ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัว ด.ช.กฤษกร(เฟรชชี่)
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องปลานิล ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัว ด.ญ.เอวา(เอวา)
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องปลานิล ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัว ด.ญ.ชนมน(น้ำหอม)
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องปลานิล ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัว ด.ญ.วีรธิดา(มอนิก้า)

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องปลานิล ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัว ด.ญ.ภาวิวรา(ปราน)
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องปลานิล ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัว ด.ญ. วริยา(กะทิ)
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องปลานิล ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัว ด.ญ. ธรรมาพัชร์ (มะลิ)
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องปลานิล ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัว ด.ช.พัชรพล(ไดมอนด์)

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องปลานิล ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัว ด.ช.ชิษณุชา(โอโซน)
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องปลานิล ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัว ด.ญ.ณัฐวรา(มายด์)
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องปลานิล ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัว ด.ญ.อลิน(พอฟ้า)
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องปลานิล ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัว ด.ช.ธนกฤต ทิตยาคุณาธร(มังกร)

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องปลานิล ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัว ด.ช.ภูมิ(ภูมิ)
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องปลานิล ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัว ด.ช.นภนต์(มาโต้)

BACK TO TOP