โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559

ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3	ปีการศึกษา 2559 ซัมเมอร์กำลังอธิบายเรื่องผักกำลึงให้คุณพ่อคุณแม่และพี่ชายฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3	ปีการศึกษา 2559 น้องปรายกำลังเล่าเรื่องประสบการณ์เดิมผักตำลึง
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3	ปีการศึกษา 2559 น้องหลิงหลิงกำลังอธิบายการเพาะต้นตำลึงด้วยเมล็ด
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3	ปีการศึกษา 2559 น้องบุญเล่านิทานที่บุญกับเพื่อนๆช่วยกันแต่ง

ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3	ปีการศึกษา 2559 ไม้เชิญคุณพ่อคุณแม่ชิมน้ำตำลึง
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3	ปีการศึกษา 2559 ปุณมอบของที่ระลึกใบตำลึงให้คุณแม่
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3	ปีการศึกษา 2559 สายน้ำอธิบายให้คุณแม่เรื่องต้นตำลึง มะระ แตงกวาที่นำเมล็ดมาเพาะ
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3	ปีการศึกษา 2559 นะโมเล่านิทานเรื่องเด็กผู้หญิงกับยักษ์ใจดีที่เด็กๆช่วยกันแต่ง

ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3	ปีการศึกษา 2559 มัลดินี่ชวนคุณป้ามาชิมข้าวเกรียบตำลึง
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3	ปีการศึกษา 2559 น้ำใจเล่านิทานให้น้องและคุณปู่คุณแม่คุณพ่อฟังผักตำลึง
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3	ปีการศึกษา 2559 เดนิมเชิญคุณพ่อคุณแม่และพี่พรีมมาชมต้นตำลึงที่เพื่อนจำลองด้วยหลอดดูดน้ำ
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3	ปีการศึกษา 2559 ผิงผิงอธิบายความหมายของคำว่าผักตำลึงให้คุณพ่อคุณแม่ฟังอย่างตั้งใจ

ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3	ปีการศึกษา 2559 จิงเชิญคุณยายคุณแม่และน้องมาดูต้นตำลึง
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3	ปีการศึกษา 2559 ข้าวป้องให้พี่ชายอ่านนิทานที่ข้าวป้องกับเพื่อนๆช่วยกันแต่ง
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3	ปีการศึกษา 2559 น้องปันชวนคุณแม่กับพี่สาวดูนิทานเรื่องเด็กผู้หญิงกับยักษ์ใจดีที่เด็กๆช่วยกันแต่ง
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3	ปีการศึกษา 2559 น้องวินก็เล่านิทานเหมือนกัน เด็กผู้หญิงกับยักษ์ใจดี... เก่งมากเลยลูก...คุณพ่อคุณบอก

ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3	ปีการศึกษา 2559 น้องจั๊ดเชิญคุญคุณพ่อคุณแม่และคุณย่ามาชมผักตำลึง

BACK TO TOP