โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 	 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆเขียนชื่อเล่นในเรื่องที่ตนเองเลือก
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 	 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆช่วยกันนับและสรุปได้ว่า เรื่องที่เด็กๆสนใจมากที่สุด เรื่อง ผักตำลึง 7 คน
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 	 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆวาดภาพสีน้ำ ประสบการณ์เดิม ผักตำลึง
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 	 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพสีน้ำประสบการณ์เดิม ออโต้ – ผัก

Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 	 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพสีน้ำประสบการณ์เดิม ซัมเมอร์ – หนูเคยเห็นตำลึงที่โรงเรียนเอามาทำแกงจืดตำลึง
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 	 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพสีน้ำประสบการณ์เดิม นะโม – นะโมเคยเห็นผักตำลึงที่โรงเรียนมาทำอาหาร
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 	 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพสีน้ำประสบการณ์เดิม ปราย – หนูเห็นต้นตำลึงขึ้นมันค่อยๆงอกออกมา มีต้นสีเขียว
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 	 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆวาดภาพสีเทียน/สีไม้ ประสบการณ์เดิม ผักตำลึง

Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 	 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆวาดภาพประสบการณ์เดิม ผักตำลึง เพรส – หนูเคยเห็นแม่ค้าขายผักตำลึงที่ตลาด มีใบสีเขียวๆโค้งไปมา
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 	 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพประสบการณ์เดิม ผักตำลึง ปุณ – ปุณเคยเห็นผักตำลึงที่หน้าบ้าน แล้วปุณก็ชอบทานผักตำลึงด้วยครับเอามาทำแกงจืดหมูสับได้
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 	 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆวาดภาพประสบการณ์เดิม ผักตำลึง ผิง ผิง – ผิง ผิงเคยเห็นผักตำลึงที่สวนของคุณปู่ คุณย่าแล้วผิงผิงก็เคยทานผักตำลึงด้วย
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 	 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆเล่นเกมนับจำนวนใส่บนหลักไม้แข่งกัน

Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 	 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆเลือกประดิษฐ์ผักตำลึงด้วยวัสดุตามใจชอบ
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 	 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพด้วยสีไม้ หมิง หมิง : ปลานิลต้องอยู่ในน้ำ ถ้าไม่อยู่ในน้ำก็ตาย ปลานิลอยู่ในน้ำจืด
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 	 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์ผักตำลึงด้วยวัสดุตามใจชอบ มัลดีนี่ – ร้านขายผักตำลึง
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 	 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์ผักตำลึงด้วยวัสดุตามใจชอบ ข้าวป้อง – ใบตำลึง

Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 	 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆเลือกประดิษฐ์ผักตำลึงด้วยวัสดุตามใจชอบจากประสบการณ์เดิม
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 	 ปีการศึกษา 2559 ผลงานสร้างภาพตำลึงด้วยเศษวัสดุต่างๆ เหมียวเพลิน – ต้นตำลึงขึ้นอยู่ที่บ้านแถวๆริมรั้วต้นมันเลื้อยไปตามรั้วค่ะ
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 	 ปีการศึกษา 2559 ผลงานสร้างภาพตำลึงด้วยเศษวัสดุต่างๆ หลิงหลิง – หนูเคยเห็นต้นตำลึงที่บ้านบางจาก
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 	 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆเลือกปั้นดินน้ำมันเป็นผักตำลึง

Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 	 ปีการศึกษา 2559 ผลงานปั้นดินน้ำมันเป็นผักตำลึง จั๊ด – ใบตำลึงสีเขียวเหมือนผักคะน้าเลย
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 	 ปีการศึกษา 2559 ผลงานปั้นดินน้ำมันเป็นผักตำลึง จิง - ต้นตำลึงสีเขียว
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 	 ปีการศึกษา 2559 ผลงานปั้นดินน้ำมันเป็นผักตำลึง ปัน – ผักตำลึงมีดอกสีขาวเป็นดอกเล็ก
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 	 ปีการศึกษา 2559 ผลงานปั้นดินน้ำมันเป็นผักตำลึง สายน้ำ – ต้นตำลึงมันเลื้อยไปมา มีใบสีเขียว

Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 	 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆเลือกประดิษฐ์ผักตำลึงด้วยวัสดุตามใจชอบจากประสบการณ์เดิม
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 	 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์ต้นตำลึงด้วยวัสดุตามใจชอบ บุญ – ต้นตำลึง
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 	 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์ต้นตำลึงด้วยวัสดุตามใจชอบ วิน – ต้นตำลึงขึ้นอยู่ที่รั้ว

BACK TO TOP