โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 2 สืบค้นข้อมูล ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 2 สืบค้นข้อมูล ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆช่วยกันหาคำว่า ผักตำลึง ในหนังสือพจนานุกรม โดยเริ่มต้นหาพยัญชนะ ผ
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 2 สืบค้นข้อมูล ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆช่วยกันสืบค้นหาข้อมูล ผักตำลึง คืออะไรโดยเปิดหาใน computer
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 2 สืบค้นข้อมูล ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆขอเปรียบเทียบความสูงของตนเองกับเถาตำลึง
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 2 สืบค้นข้อมูล ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆเดินสำรวจต้นผักตำลึงในโรงเรียน นี่ใช่หรือเปล่า

Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 2 สืบค้นข้อมูล ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆและครูนำผักตำลึงมาสำรวจและสังเกต
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 2 สืบค้นข้อมูล ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆเรียนรู้คำว่า ตำลึง เป็นหน่วยในการเรียกเงินในสมัยก่อน
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 2 สืบค้นข้อมูล ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 เรื่อง ผักตำลึง ผักตำลึงคือพืชประเภทผักไม้เลื้อยครับ/ค่ะ
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 2 สืบค้นข้อมูล ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสำรวจ ส่วนประกอบของผักตำลึง

Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 2 สืบค้นข้อมูล ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆใช้แว่นขยายแบบต่างๆสำรวจผักตำลึง
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 2 สืบค้นข้อมูล ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆวาดภาพสีน้ำผักตำลึงดูของจริง
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 2 สืบค้นข้อมูล ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสำรวจ ส่วนประกอบของผักตำลึง ราก ต้น ใบ ดอก ผล
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 2 สืบค้นข้อมูล ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆปั้นดินน้ำมัน ผักตำลึงดูของจริง

Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 2 สืบค้นข้อมูล ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆทดลองใช้ ใบผักตำลึงมาวาดภาพ
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 2 สืบค้นข้อมูล ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆประดิษฐ์ผักตำลึงด้วยเศษวัสดุ ดูของจริง
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 2 สืบค้นข้อมูล ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานฝนสีส่วนต่างๆของผักตำลึง น้ำใจ – ใบตำลึงเป็นโค้งมีสีเขียว มีรากของตำลึงด้วยสีน้ำตาล
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 2 สืบค้นข้อมูล ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพส่วนประกอบของผักตำลึง ปัน – ต้นตำลึงมีดอกสีขาว มีมือหรือที่เรียกว่าหนวดก็ได้

Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 2 สืบค้นข้อมูล ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพต่อเติม ผักตำลึงด้วยสีน้ำ โอม – คนกางร่มตอนฝนตก
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 2 สืบค้นข้อมูล ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานปั้นดินน้ำมัน ผักตำลึงจากการสังเกตของจริง นะโม – ต้นตำลึงอยู่ในกระถาง
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 2 สืบค้นข้อมูล ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานระบายสีและบันทึกชื่อส่วนประกอบของผักตำลึงจากการสังเกตของจริง หลิง หลิง -
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 2 สืบค้นข้อมูล ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพจากการสำรวจผักตำลึงที่โรงเรียน วิน – ต้นตำลึงมันเลื้อยอยู่บนดิน

Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 2 สืบค้นข้อมูล ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพผักตำลึงโดยดูจากของจริง ซัมเมอร์ – ต้นตำลึงมีใบคล้ายหัวใจ เป็นเถาเลื้อยไปมามีมือเกาะ
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 2 สืบค้นข้อมูล ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวากภาพผักตำลึงจากจากใบตำลึง จั๊ด – จั๊ดไปว่ายน้ำกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้าน
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 2 สืบค้นข้อมูล ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุผักตำลึงจากการสังเกตของจริง เดนิม – ต้นตำลึงมันโตแล้ว มีใบสีเขียว มีหนวดยาวๆ 2 อันค่ะ
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 2 สืบค้นข้อมูล ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุผักตำลึงจากการสังเกตของจริง ไม้ – ต้นตำลึงอยู่ในกระถางมีหนวดยาวๆมีดอกสีขาว มีใบโค้งไปมา

Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 2 สืบค้นข้อมูล ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานปั้นดินน้ำมัน ผักตำลึงจากการสังเกตของจริง เหมียวเพลิน – ต้นตำลึงสีเขียว ลูกสีแดง

BACK TO TOP