โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่อง ผีกตำลึง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่อง ผีกตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 ตัวแทนห้องเรียนเชิญธงชาติ
Project Approach เรื่อง ผีกตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 วันนี้หุ่นกระบอกเรื่อง...ไปซื้อผักครับ/ค่ะ
Project Approach เรื่อง ผีกตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 เล่นเกม คลำแล้วทาย...มันยาวๆครับ
Project Approach เรื่อง ผีกตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสำรวจใบตำลึง ใบมะระขี้นก ใบฟักแม้ว

Project Approach เรื่อง ผีกตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 มันมีสีเขียวเหมือนกันเลยค่ะ/ครับ
Project Approach เรื่อง ผีกตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 ช่วยกันเด็ดใบตำลึง
Project Approach เรื่อง ผีกตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 คาดคะเนและทดลอง ใบตำลึงมีน้ำ
Project Approach เรื่อง ผีกตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 ทดลองใบตำลึงมีน้ำ โดยการขยำๆๆ

Project Approach เรื่อง ผีกตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 ทดลองใบตำลึงมีน้ำ โดยการตำ
Project Approach เรื่อง ผีกตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 ช่วยกันล้างใบตำลึง
Project Approach เรื่อง ผีกตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 ผสมแป้งเพื่อใช้ทอดใบตำลึง
Project Approach เรื่อง ผีกตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 ทดลอง ทอดใบตำลึงชุปแป้งทอด

Project Approach เรื่อง ผีกตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 ชิมผักตำลึงทอดครับ
Project Approach เรื่อง ผีกตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 สังเกตและเปรียบเทียบใบตำลึง ใบมะระ
Project Approach เรื่อง ผีกตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 ช่วยกันเปรียบเทียบความเหมือนและต่างของ ใบตำลึง/ใบมะระ
Project Approach เรื่อง ผีกตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 สังเกตลูกตำลึง จากดอกเป็นลูกตำลึงขนาดต่างๆ

Project Approach เรื่อง ผีกตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 วาดภาพลูกตำลึงดูของจริง
Project Approach เรื่อง ผีกตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 ช่วยกันนับเมล็ด / เปรียบเทียบระหว่าง เมล็ด ตำลึง / มะระ / แตงกวา / แตงร้าน
Project Approach เรื่อง ผีกตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 ทดลองใช้เมล็ดมาเพาะก่อนที่จะนำไปปลูก
Project Approach เรื่อง ผีกตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 ช่วยกันเตรียมดินในการปักชำเถาตำลึง

Project Approach เรื่อง ผีกตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 นำเถาตำลึงปักชำในกระบะ
Project Approach เรื่อง ผีกตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 รดน้ำกันหน่อยครับ/ค่ะ
Project Approach เรื่อง ผีกตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 เปรียบเทียบความเหมือน-ความต่างของตำลึง-มะระรื่อง ปลานิล
Project Approach เรื่อง ผีกตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานติดปะตกแต่งตำลึงและวาดภาพต่อเติม ปุณ – ต้นตำลึงเป็นพืชไม้เลื้อยประเภทไม้เลื้อย ประเภทล้มลุก เป็นพืชสวนครัว ปลูกง่าย

Project Approach เรื่อง ผีกตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพกิจกรรม Cooking ใบตำลึงชุปแป้งทอด เหมียวเพลิน – ตอนทอดตำลึงในน้ำมันร้อนๆจะมีฟองตอนทอดใบตำลึงเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวเข้มแล้วก็บางๆแต่ตอนยังไม่ทอดใบจะหนาๆค่ะ
Project Approach เรื่อง ผีกตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพกิจกรรม Cooking ใบตำลึงชุปแป้งทอด มัลดินี่ - มัลดินี่ยืนดูครเดือนทอดใบตำลึงชุบแป้งทอดอยู่แล้วมัลดินี่ก็ทานด้วยครับ
Project Approach เรื่อง ผีกตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานเรียงลำดับเหตุการณ์ของดอกและผลตำลึง ไม้ – ตอนแรกเป็นดอกตูม บานๆมีลูกนิดๆแต่มีดอกติดอยู่แล้วก็เริ่มโตขึ้นมีสีเหลือง สีเขียว ลูกก็เริ่มมีสีแดง สีส้ม แล้วก็ลูกสุกสีแดง
Project Approach เรื่อง ผีกตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานเรียงลำดับเหตุการณ์ของดอกและผลตำลึง เดนิม – มีดอก มีลูกเล็กๆนิดเดียว ลูกสีเขียว พอเริ่มสุกเป็นสีส้ม สุกมากจะเป็นสีแดงๆ

Project Approach เรื่อง ผีกตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานสังเกตความแตกต่างของใบตำลึงกับใบมะระ จิง – ใบตำลึงมีสีเขียวๆ
Project Approach เรื่อง ผีกตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานสังเกตความแตกต่างของใบตำลึงกับใบมะระ เพรส – ใบตำลึงมีเส้นๆตรงกลางใบ
Project Approach เรื่อง ผีกตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานสังเกตความแตกต่างของใบตำลึงกับใบมะระ จั๊ด – ใบตำลึงมันจะเรียบๆมีขอบใบเรียนกว่าใบมะระ
Project Approach เรื่อง ผีกตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพการทดลองการคิดหาน้ำจากใบตำลึง ด้วยวิธีต่างๆ โอม – เพื่อนๆหั่นใบตำลึงแล้วไม่เห็นมีน้ำเลย

Project Approach เรื่อง ผีกตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพการทดลองการคิดหาน้ำจากใบตำลึง ด้วยวิธีต่างๆ ผิง ผิง – ใบตำลึงเอาไปปั่นจะมีน้ำแล้วใบจะเละเวลาเราปั่น
Project Approach เรื่อง ผีกตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานเขียนคำและวาดภาพที่มีพยีญชนะต้น “ต” ปัน
Project Approach เรื่อง ผีกตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพส่วนประกอบต่างๆของต้นตำลึง ปราย – รากมีสีน้ำตาล ใบมีสีเขียว ดอกสีขาว

BACK TO TOP