โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่อง ผักตำลึง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่อง ผักตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3   ปีการศึกษา 2559 ตัวแทนห้องเรียนเชิญธงชาติ
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3   ปีการศึกษา 2559 วันนี้หุ่นกระบอกเรื่อง เสือปวดท้องครับ/ค่ะ
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3   ปีการศึกษา 2559 สำรวจเมล็ดตำลึงที่พวกเราช่วยกันเพาะกันไว้...ดูซี
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3   ปีการศึกษา 2559 วาดภาพใบตำลึง โดยใช้ดินสอลากเส้นตามรูปร่างของใบ

Project Approach เรื่อง ผักตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3   ปีการศึกษา 2559 วาดภาพบันทึกการใช้เถาตำลึงปักชำ
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3   ปีการศึกษา 2559 สำรวจต้นตำลึง ที่ใช้เมล็ดที่เพาะชำกัน ไว้มาปลูก
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3   ปีการศึกษา 2559 ต้นตำลึงของเราขึ้นแล้วยังนะ
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3   ปีการศึกษา 2559 ช่วยกันรดน้ำต้นตำลึงครับ

Project Approach เรื่อง ผักตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3   ปีการศึกษา 2559 ช่วยกันเด็ดใบตำลึง
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3   ปีการศึกษา 2559 นำใบตำลึงไปล้างให้สะอาด
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3   ปีการศึกษา 2559 ล้างมะนาวกันครับ
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3   ปีการศึกษา 2559 หั่นใบตำลึง บีบ คั้นมะนาว

Project Approach เรื่อง ผักตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3   ปีการศึกษา 2559 ทำน้ำตำลึงต้องเอาไปปั่นก่อนครับ/ค่ะ
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3   ปีการศึกษา 2559 นำตำลึงที่ปั่นมากรองเอาแต่น้ำค่ะ
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3   ปีการศึกษา 2559 น้ำตำลึงสูตรนี้ต้องนำมาต้มก่อน
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3   ปีการศึกษา 2559 รอให้น้ำตำลึงเย็นก่อนแล้วมาปรุงรสตามใจชอบ

Project Approach เรื่อง ผักตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3   ปีการศึกษา 2559 น้ำตำลึงหมดแล้วค่ะ/ครับ
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3   ปีการศึกษา 2559 ผลงานจำลองการเจริญเติบโตของต้นตำลึงด้วยพลาสติกสร้างสรรค์ / ปุณ – จั๊ด
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3   ปีการศึกษา 2559 ผลงานปั๊มภาพใบตำลึงและวาดภาพต่อเติมตามจินตนาการ สายน้ำ – ผีเสื้อบินมาที่ต้นตำลึงมาดูดน้ำหวานที่ดอกตำลึง
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3   ปีการศึกษา 2559 ผลงานติดปะตกแต่งแล้ววาดต่อเติม นะโม – นะโมกำลังยืนดูตำลึงอยู่ที่บ้าน

Project Approach เรื่อง ผักตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3   ปีการศึกษา 2559 ผลงานปั๊มภาพใบตำลึงและวาดภาพต่อเติมตามจินตนาการ หลิง หลิง – หนูเห็นผีเสื้อบินมาที่สวนหลังบ้าน แล้วหนูก็เดินไปเก็บตำลึงหลังบ้าน
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3   ปีการศึกษา 2559 ผลงานปั๊มภาพใบตำลึงและวาดภาพต่อเติมตามจินตนาการ วิน – วินไปสวนผักที่มีต้นตำลึง แล้วต้นตำลึงกำลังสูงขึ้น ใหญ่ขึ้น
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3   ปีการศึกษา 2559 ผลงานติดปะภาพตำลึงและวาดต่อเติม เหมียวเพลิน – มีผีเสื้อบินอยู่ที่ต้นตำลึงมีผลสุกสีแดงด้วย
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3   ปีการศึกษา 2559 ผลงานติดปะภาพตำลึงและวาดต่อเติม ผิง ผิง – ผิง ผิง ดูต้นตำลึงอยู่มันมีดอกสีขาวมีมือของมันด้วย

Project Approach เรื่อง ผักตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3   ปีการศึกษา 2559 ผลงานติดปะภาพตำลึงและวาดต่อเติม ไม้ – ที่สวนมีต้นตำลึงขึ้นเยอะมาก
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3   ปีการศึกษา 2559 ผลงานติดปะภาพตำลึงและวาดต่อเติม ปัน – หนูเห็นตำลึงมีลูกสีแดงกับสีเขียวแล้วมีมือ มีดอกตูมกับดอกบานด้วย
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3   ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพการทำน้ำปั่นจากใบตำลึง เดนิม – หนูกับปันกำลังทำน้ำตำลึงปั่น
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3   ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพการทำน้ำปั่นจากใบตำลึง ข้าวป้อง – ข้าวป้องกับครูเดือนกำลังทำน้ำตำลึงมีเครื่องปั่นด้วย

Project Approach เรื่อง ผักตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3   ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพการทำน้ำปั่นจากใบตำลึง จิง - น้ำตำลึงอร่อย
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3   ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพใบและผลของตำลึง โอม
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3   ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพใบและผลของตำลึง ปราย
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3   ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพใบและผลของตำลึง บุญ

Project Approach เรื่อง ผักตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3   ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพใบและผลของตำลึง มัลดินี่
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3   ปีการศึกษา 2559 ผลงานลากเส้นตามรูปร่างของใบตำลึง น้ำใจ
Project Approach เรื่อง ผักตำลึง  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3   ปีการศึกษา 2559 ผลงานลากเส้นตามรูปร่างของใบตำลึง ซัมเมอร์

BACK TO TOP