โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องน้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องน้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 อลิซพาคุณพ่อ คุณแม่ชมนิทรรศการและร่วมอธิบายให้ฟังถึงการเลือกหัวข้อเรื่อง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องน้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 สักะภูมิกำลังชี้ชวนให้คุณพ่อและคุณแม่ดูที่เขียนเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับน้ำตาล
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องน้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 จ้าวขากำลังให้คุณพ่อคุณแม่ดูภาพที่คุณยาย คุณพ่อ และคุณแม่มาทำกิจกรรม “น้ำปลาหวาน”
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องน้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ทาโร่กำลังเล่นเกมการศึกษา จับคู่ภาพน้ำตาลกับคำ ให้คุณแม่ดู

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องน้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 เฟธอธิบายถึงงวงมะพร้าวที่เป็นส่วนที่มาของน้ำตาลสดก่อนนำมาเคี่ยวเป็นน้ำตาลมะพร้าวให้คุณแม่ดู
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องน้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 มีนากำลังอธิบายถึงผลงานการปั้นน้ำตาลโบราณ ให้คุณพ่อฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องน้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 อันย่ากำลังอธิบายถึง น้ำผลไม้แต่ละชนิดที่มีน้ำตาลผสมอยู่ให้คุณพ่อคุณแม่และน้องฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องน้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 เซฟกำลังให้คุณพ่อ คุณแม่และน้องดูผลงานการแต่งนิทานและเขียนเรื่องในนิทาน

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องน้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 แซนกำลังอธิบายถึงประโยชน์ของน้ำตาลที่นำมาใส่ในแจกันดอกไม้ ทำให้ดอกไม้คงความสดชื่นได้นานขึ้น
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องน้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 อเล็กซ์กำลังให้คุณพ่อและคุณแม่ชมผลงานวาดภาพและประดิษฐ์เกี่ยวกับน้ำตาล
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องน้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ธอธอ่านชื่อน้ำตาลชนิดต่างๆให้คุณแม่ฟังและการแยกประเภทของน้ำตาลว่ามีอะไรบ้าง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องน้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 เจเจกำลังให้คุณแม่ดูผลงานการเขียนชื่อคำที่ขึ้นต้นเหมือนคำว่าน้ำ...น้ำตาล

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องน้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 เสือใหญ่กำลังเปิดผลงานการวาดภาพเกี่ยวกับน้ำตาลให้คุณพ่อ คุณแม่และน้องดู
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องน้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 พุดให้คุณพ่อดูนำอ้อยที่สามารถนำมาทำเป็นน้ำตาลได้
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องน้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ณภัทรกำลังร้องเพลง น้ำตาลให้คุณพ่อ คุณแม่ คุณป้าและน้องฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องน้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 โชแปงกำลังโชว์วิธีการม้วนสายไหมร่วมกับคุณแม่และน้องๆดูก่อนนำไปรับประทาน

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องน้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 เรกิกำลังนำเครื่องวัดค่าความหวานมาให้คุณพ่อ คุณแม่ดูและให้คุณพ่อ คุณแม่และน้องทดลองใช้
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องน้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 มินนี่กำลังเล่านิทานที่ตนเองแต่งให้คุณแม่ฟังและมีคุณพ่อบันทึกภาพให้
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องน้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆให้ความสนใจในการทำสายไหมกันมาก
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องน้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 น้องๆมาเยี่ยมชมและทดลองทำสายไหมกันอย่างสนุกสนาน

BACK TO TOP