โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้เขียนชื่อทากาวจะนำไปติดลงในกราฟเลือกเรื่องที่อยากเรียนรู้
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ร่วมกันทำกราฟเลือกเรื่องที่อยากจะเรียนรู้ โดยนำชื่อไปติดลงในช่องชื่อเรื่องที่มีภาพประกอบ
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 แมทเป็นตัวแทนเขียนจำนวนและร่วมสรุปกราฟที่เด็กๆที่เด็กชอบและอยากเรียนรู้มากที่สุด
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 อลิซและธอธมาสรุปเกี่ยวกับการเลือกเรื่องที่เด็กอยากเรียนรู้เพื่อฝึกการอ่านกราฟอย่างง่าย

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 บีมออกมาเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “น้ำตาล”
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 เด็กบอกสิ่งที่สงสัยและอยากรู้เกี่ยวกับน้ำตาล ครูจดบันทึกและนำมาสรุปจัดกลุ่มเรื่องที่ต้องการสืบค้นเรียนรู้
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้วาดภาพประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “น้ำตาล” โดยใช้สีเทียน สีไม้ สีเมจิก
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพจากประสบการณ์เดิม“น้ำตาล”โดยใช้สีเทียน สีไม้ สีเมจิกของณภัทร เสือใหญ่ เซฟและโชแปง

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพจากประสบการณ์เดิม “น้ำตาล” โดยใช้สีเทียน สีไม้ สีเมจิกของธอธ อันย่า มีนาและแซน
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพจากประสบการณ์เดิม “น้ำตาล” โดยใช้สีเทียน สีไม้ สีเมจิก ของเฟธ เจเจ อเล็กซ์และบีม
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้วาดภาพประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “ น้ำตาล” โดยใช้สีน้ำ
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพจากประสบการณ์เดิม “น้ำตาล”โดยใช้สีน้ำของเซฟ อเล็กซ์ ทาโร่และเจเจ

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพจากประสบการณ์เดิม“น้ำตาล” โดยใช้ สีน้ำ ของมินนี่ พุด คุณและเรกิ
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพจากประสบการณ์เดิม“น้ำตาล”โดยใช้ สีน้ำ ของอลิซ ธอธ มีนาและอันย่า
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 เด็กปั้นดินน้ำมันจากประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับน้ำตาล
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการปั้นดินน้ำมัน จากประสบการณ์เดิม“น้ำตาล” ของอลิซ มีนา เฟธและแซน

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการปั้นดินน้ำมัน จากประสบการณ์เดิม“น้ำตาล” ของอเล็กซ์ เซฟ บีมและแซน้
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 เด็กกำลังต่อพลาสติกสร้างสรรค์และเลโก้เป็นน้ำตาลจากประสบการณ์เดิม
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการต่อพลาสติกสร้างสรรค์และเลโก้จากประสบการณ์เดิมของคุณ เรกิ สักะภูมิและทาโร่
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆติดปะวัสดุต่างๆและวาดต่อเติมจากประสบการณ์เดิม”น้ำตาล”

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ผลงานติดปะและวาดต่อเติมจากประสบการณ์เดิม อลิซ : หนูไปซื้อเค้กที่ร้านเค้ก
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ผลงานติดปะและวาดต่อเติมจากประสบการณ์เดิมอเล็กซ์ : มีขวดน้ำตาลที่บ้าน พ่อเอาไปชงกาแฟ
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ผลงานติดปะและวาดต่อเติมจากประสบการณ์เดิม มินนี่ : คนกำลังทำLollipop
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ผลงานติดปะและวาดต่อเติมจากประสบการณ์เดิม ทาโร่ : ร้านขายสายไหม

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 เด็กฝึกสังเกตการต่อภาพให้เหมือนแบบ
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 เด็กฝึกการต่อบล็อกไม้ให้เหมือนแบบที่หลากหลายตามลำดับง่ายไปยากขึ้น
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ธอธกำลังประดิษฐ์สิ่งที่เกี่ยวกับน้ำตาลจากประสบการณ์เดิม
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์สิ่งที่เกี่ยวกับน้ำตาลจากประสบการณ์เดิมของธอธ

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 เสือใหญ่กำลังประดิษฐ์สิ่งที่เกี่ยวกับน้ำตาลจากประสบการณ์เดิม
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์สิ่งที่เกี่ยวกับน้ำตาลจากประสบการณ์เดิมของเสือใหญ่
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 อันย่ากำลังประดิษฐ์สิ่งที่เกี่ยวกับน้ำตาลจากประสบการณ์เดิม
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์สิ่งที่เกี่ยวกับน้ำตาลจากประสบการณ์เดิมของอันย่า

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 เด็กเรียนรู้ทักษะภาษาอ่าน เขียน ภาษาไทยคำที่ใช้พยัญชนะต้นเหมือนคำว่า น.น้ำตาลของบีม อันย่า มินนี่และสักะภูมิ
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 เด็กเรียนรู้ทักษะภาษาอ่าน เขียน ภาษาไทยคำที่ใช้พยุญชนะต้นเหมือนคำว่า น.น้ำตาลของธอธ มีนา ทาโร่และแซน

BACK TO TOP