โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆร่วมกันสืบค้นความหมาย “น้ำตาลคืออะไร”จากหนังสือพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆร่วมกันสืบค้นความหมาย “น้ำตาลคืออะไร” จาก Internet
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆร่วมกันสืบค้นความหมาย “น้ำตาลคืออะไร” จากปทานุกรมฉบับนักเรียน
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆออกมาเล่าบอกความหมาย “น้ำตาลคืออะไร” ตามความคิดของตนเอง

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กสำรวจ สังเกต สัมผัสน้ำตาล รูปภาพน้ำตาลประเภทต่างๆ
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆนำน้ำตาลมาจากบ้าน มาเล่าให้เพื่อนๆฟัง
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆนำน้ำตาล และข้อมูลเกี่ยวกับน้ำตาล น้ำตาลคืออะไรมีความเป็นมาอย่างไร มาเล่าให้เพื่อนๆฟัง
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 แบ่งกลุ่มสืบค้นความหมายและความเป็นมาของน้ำตาล

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 สืบค้นประวัติความเป็นมาของน้ำตาลจากไอแพดและบันทึก
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 นำหนังสือ แผ่นชาร์ตมาประกอบการสืบค้น เด็กได้วาดภาพและบันทึกสิ่งที่สืบค้นมาได้
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 จากนั้นนำสิ่งที่สืบค้นมาอภิปรายร่วมกัน
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กร่วมเล่นเกมต่อเนื่อง โดยวางภาพน้ำตาลที่หายไปจากช่องว่าง

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพสืบค้นน้ำตาลคืออะไรของอเล็กซ์ เจเจ แซน และเสือใหญ่
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพสืบค้นน้ำตาลคืออะไรของนะโม อลิซ เกิและมินนี่
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพสืบค้นประวัติและความเป็นมาของเซฟ ณภัทร เฟธ จ้าวขาและมีนา
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพสืบค้นประวัติและความเป็นมาของธอธ อันย่า พุด คุณ ทาโร่ และโชแปง

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กสำรวจแผนที่โลกว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนของแผนที่โลก
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กใช้เชือกวัดระยะทางจากประเทศไทยไปยังประเทศอินเดีย ชาวอินเดียเป็นชาติแรกที่รู้จักกรรมวิธีการทำให้น้ำหวานของอ้อย
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 เซฟนำใบสืบค้นประวัติของน้ำตาลมาเล่าโดยนำชาร์ตรูปภาพมาประกอบการเล่าเรื่อง
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 โชแปงได้นำอ้อยที่ตัดเป็นท่อนๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กได้สำรวจอ้อยและทดลองวัดความสูงของท่อนอ้อยเปรียบเทียบกัน
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มนี้ขอวัดความยาวของท่อนอ้อยว่าท่อนไหนยาวที่สุดและนำมาเรียงลำดับยาวที่สุดไปหาท่อนที่สั้นที่สุด
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มนี้อยากรู้ขอผ่าดูข้างในของอ้อย
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ส่วนกลุ่มนี้ก็ขอชิมรสชาติของอ้อยว่าหวานจริงหรือไม่

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพจากการสังเกตของจริงของ มินนี่ ณภัทร จ้าวขาและเซฟ
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพจากการสังเกตของจริงของพุด เจเจ แซนและอันย่า
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพจากการสังเกตของจริงของเสือใหญ่ ทาโร่ อลิซและเรกิ
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 วาดภาพจากการสังเกตจากของจริง“น้ำตาล”โดยใช้สีน้ำ

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพจากการสังเกตของจริง “น้ำตาล” โดยใช้สีเทียน สีไม้ และสีเมจิกของบีม คุณ เสือใหญ่และสักะภูมิ
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพจากการสังเกตของจริง “น้ำตาล” โดยใช้สีเทียน สีไม้ และสีเมจิกของทาโร่ ธอธ เซฟและพุด
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสร้างภาพตามจินตนาการจากน้ำตาลทราย
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานสร้างภาพตามจินตนาการจากน้ำตาลทรายของอันย่า

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานสร้างภาพตามจินตนาการจากน้ำตาลทรายของจ้าวขา
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กฝึกทัษะการเขียนคำศัพท์ พยัญชนะต้นที่มีในคำว่าน้ำตาล เช่น น ต ล และพยัญชนะภาษาอังกฤษ S.Sugar
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กฝึกทัษะการเขียนคำศัพท์ พยัญชนะต้นตามที่กำหนดให้
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์ต้นอ้อยจากเศษวัสดุของแซน

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์น้ำตาลจากเศษวัสดุของมินนี่
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการปั้นของโชแปง
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการปั้นของสักะภูมิ

BACK TO TOP