โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กสำรวจสังเกตลักษณะน้ำตาลแต่ละชนิด
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ได้ใช้แว่นขยายส่องดูน้ำตาลก้อน จาก Internet
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ทดลองชิมรสชาติของน้ำตาลแต่ละชนิด เปรียบเทียบกัน
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กได้ทดลองชั่งน้ำหนักน้ำตาลและฝึกอ่านตัวค่าน้ำหนักจากตาชั่ง

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 สำรวจต้นอ้อยและวัดความยาวพร้อมจดบันทึก
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 วัดความยาวไม่พอนำสายวัดอีกเส้นมาต่อพร้อมอ่านค่าความยาวของต้นอ้อย
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 วัดความสูงเปรียบเทียบกับต้นอ้อย
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ทดลองวัดความยาวของต้นอ้อยกับตัวเด็กๆ

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆชิมอ้อยบอกรสชาติ
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 นะโมนำข้อมูลการทำน้ำอัญชันมะนาวมาเล่าให้เพื่อนฟังและโชแปงได้นำน้ำตาลชนิดต่างๆมาเล่าเพิ่มเติม
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ธอธเล่าถึงวิธีการทำขนมปังกรอบเนยสดที่มีส่วนผสมของน้ำตาลมาเล่าให้เพื่อนฟัง
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กได้ทดลองชิมบอกความรู้สึกของ ขนมปังกรอบเนยสด

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 จ้าวขานำน้ำตาลปั้นโบราณมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 เด้กๆร่วมสำรวจน้ำตาลปั้นโบราณกันอย่างสนใจ
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆร่วมเล่นเกมภาพตัดต่อ
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 สืบค้นข้อมูลจากหนังสือเพิ่มเติมเกี่ยวกับพืชที่ให้น้ำตาล

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์เกี่ยวกับน้ำตาลชนิดต่างและวางให้ตรงกับภาพ
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานติดปะและวาดภาพต่อเติม อเล็กซ์:ทำเค้กที่ทำมาจากน้ำตาลและมีไอศครีมทำจากน้ำตาล
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานติดปะและวาดภาพต่อเติม เสือใหญ่ : มีต้นอ้อยมีเค้กมีน้ำตาลโรย
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานติดปะและวาดภาพต่อเติม บีม : เค้กไอศกรีมสายไหม สังขยา

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานติดปะและวาดภาพต่อเติม เจเจ: ลักษณะน้ำตาลไม่เหมือนกันมีเป็นก้อนเป็นน้ำเป็นก้อนเป็นแท่ง
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานติดปะและวาดภาพต่อเติม ทาโร่: น้ำตาลมีลักษณะเป็นก้อนเป็นเหลวมีแบบแข็ง มีแบบผง
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานติดปะและวาดภาพต่อเติม คุณ: น้ำตาลมีลักษณะเป็นก้อนสีขาวเป็นเม็ดและเป็นน้ำ
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดต้นอ้อยของจ้าวขาและอันย่า

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดต้นอ้อยของพุดและอลิซ
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดต้นอ้อยของธอธและเรกิ
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการปั้นดินเป็นน้ำตาลแท่งของสักะภูมิ ธอธและเจเจ
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการปั้นดินไทยเป็นน้ำตาลแท่งของเซฟ เรกิ ทาโร่ โชแปงและณภัทร

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 อลิซกำลังประดิษฐ์ที่เก็บน้ำตาลด้วยเศษวัสดุต่างๆ
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์ที่เก็บน้ำตาลทราย น้ำตาลก้อน น้ำตาลทรายแดงของอลิซ
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 มีนากำลังประดิษฐ์โรงงานผลิตน้ำตาลตามจินตนาการ
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์โรงงานน้ำตาลตามจินตนาการ

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 คุณแม่ของเซฟร่วมกิจกรรมประกอบการหารลูกชุบให้เด็กๆได้ทดลองชั่งน้ำหนักของส่วนผสมที่นำมาใช้
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ตวงน้ำตาลตามปริมาณที่กำหนดและอ่านค่าจากถ้วยตวง
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 นำส่วนผสมที่ตวงแล้วมาผสมรวมกันตั้งไฟแล้วเคี้ยวให้ส่วนผสมเข้าด้วยกัน
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ทดลองปั้นเป็นรูปต่างๆและนำมาชุบกับวุ้น

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆร่วมถ่ายภาพกับผู้ปกครองน้องเซฟและน้องธอธไว้เป็นที่ระลึกเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ธอธ:แม่เซฟมาทำลูกชุบมีส่วนผสม ใส่เกลือ ใส่น้ำตาลกับถั่วนึ่งสุกแล้วเอาไปปั้นเป็นรูปอะไรก็ได้ จุ่มสีเสร็จแล้ว จุ่มวุ้นอีก
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ระยะที่ 2 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 พุด :ได้ทำลูกชุบมีส่วนประกอบคือถั่วนึ่ง น้ำตาลทราย กะทะ เกลือ ใส่รวมกันเอามาปั้นเป็นรูปผลไม้ต่างๆแล้วไปจุ่มสี จุ่มวุ้น

BACK TO TOP