โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่4

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่4 เด็กๆเข้าแถวเตรียมตัวขึ้นรถบัสของทางซาฟารีเวิลด์ไปสวนมะพร้าว
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่4 เด็กๆได้ไปทัศนศึกษาสวนมะพร้าวได้ฝึกเดินไต่ราวสะพานเพื่อไปทำกิจกรรม
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่4 เด็กๆได้สังเกตขั้นตอนการทำน้ำตาลมะพร้าว
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่4 เด็กๆได้ชิมน้ำตาลสด

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่4 เด็กๆได้เรียนรู้ถึงส่วนที่ได้จากมะพร้าวเพื่อมาทำน้ำตาลมะพร้าว
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่4 เด็กๆได้ใช้เครื่องปั่นน้ำตาลเพื่อคายความร้อน
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่4 เด็กๆได้ตักน้ำตาลหยอดลงกระทงกันอย่างสนุกสนาน
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่4 เด็กๆได้ทดลองชั่งน้ำหนักของน้ำตาลมะพร้าว

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่4 ลุงพงษ์ศักดิ์ได้ปีนเพื่อไปเก็บน้ำตาลสดลงมาให้เด็กได้สังเกต
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่4 เด็กๆสังเกตน้ำตาลสดที่เก็บมาก่อนนำไปเคี่ยว
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่4 เด็กๆถ่ายรูปร่วมกับลุงพงษ์ศักดิ์และผู้ปกครอง ณ สวนมะพร้าวเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่4 ผลงานการวาดภาพสะท้อนการไปทัศนศึกษาสวนมะพร้าวของเสือใหญ่ มีนา พุดและคุณ

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่4 ผลงานการวาดภาพสะท้อนการไปทัศนศึกษาสวนมะพร้าว ของเจเจ เฟธ โชแปง และเซฟ
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่4 เด็กๆสำรวจต้นมะพร้าวและงวงมะพร้าวเพื่อเรียนรู้ส่วนที่ได้มาทำน้ำตาล
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่4 พุด ณภัทร และสักะภูมินำข้อมูลที่สืบค้นมาจากที่บ้านเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตน้ำตาล
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่4 เด็กๆสืบค้นขั้นตอนการผลิตน้ำตาลจากคอมพิวเตอร์

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่4 เด็กๆดูขั้นตอนการผลิตน้ำตาลจากรายการกบนอกกะลาตอนน้ำตาลทำไมหวานจัง
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่4 ผลงานการวาดภาพขั้นตอนการผลิตน้ำตาลของทาโร่ แซน ณภัทร และเรกิ
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่4 ผลงานการวาดภาพน้ำตาลมาจากไหนของบีม อันย่า โชแปง และเฟธ
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่4 ผลงานการวาดภาพขั้นตอนการผลิตน้ำตาลของสักะภูมิ ธอธ อเล็กซ์ และเซฟ

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่4 เด็กๆทดลองการละลายของน้ำตาลในน้ำอุ่นละน้ำปรกติเปรียบเทียบกัน
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่4 เด็กๆได้ตวงน้ำตาลเพื่อทำการทดลองทำน้ำเชื่อม
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่4 เด็กๆสังเกตการละลายของน้ำตาลเมื่อโดนความร้อน
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่4 เด็กๆทดลองการละลายของน้ำตาลก้อนโดยการหยดสีใส่ในก้อนน้ำตาล

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่4 เด็กๆนำก้อนน้ำตาลไปวางในจานที่มีน้ำเล็กน้อยสังเกตการละลายของน้ำตาลที่ชัดเจนขึ้นจากสีที่เห็น
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่4 ธอธนำไม้น้ำตาลกรวดมาให้เพื่อนๆดูพร้อมเล่าขั้นตอนการทำให้เพื่อนๆฟัง
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่4 จ้าวขานำโรตีสายไหมที่ทำมาจากแป้งและน้ำตาลมาให้เพื่อนๆได้ทดลองชิมและบอกรสชาติ
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่4 ทาโร่นำกาละแมที่มีส่วนผสมของน้ำตาล โดยสังเกตและอ่านปริมาณน้ำตาลจากถุงละนำมาให้เพื่อนๆชิมรส

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่4 คุณยายขาว คุณแจ๊ค คุณพาธู ผู้ปกครองของน้องจ้าวขาร่วมกิจกรรมประกอบอาหาร “น้ำปลาหวาน”และให้เด็กๆดูน้ำตาลปี๊บที่ใช้เป็นส่วนผสม
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่4 เด็กๆได้ทดลองใช้ทัพพีคนน้ำตาลกับน้ำปลาให้เข้ากันสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่4 จากนั้นนำน้ำตาลที่ผสมกันแล้วนำไปตั้งไฟ เคี่ยวให้น้ำตาลปี๊บละลายและเติมส่วนผสมต่างๆ
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่4 เด็กๆได้นำน้ำปลาหวานมารับประทานร่วมกับมะม่วงกันอย่างเอร็ดอร่อย

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่4 เด็กๆร่วมถ่ายภาพกับผู้ปกครองน้องจ้าวขาไว้เป็นที่ระลึกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

BACK TO TOP