โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 เด็กๆสืบค้นโทษของน้ำตาลและวาดภาพประกอบ
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 เด็กๆสืบค้นประโยชน์ของน้ำตาลและวาดภาพประกอบ
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 นำผลงานมาสือบค้นมาอภิปรายให้เพื่อนๆฟัง
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 ธอธนำข้อมูลประโยชน์ของน้ำตาลมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 ผลงานการสืบค้นโทษของน้ำตาลของณภัทร คุณ อเล็กซ์และแซน
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 ผลงานการสืบค้นประโยชน์ของน้ำตาลของแซน ธอธ บีม อลิซและพุด
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 เซฟ และธอธ นำดอกไม้มาทดลองเรื่องประโยชน์ของน้ำตาล
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 เด็กๆทำสมุดสะสมภาพน้ำตาล

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 เด็กๆสำรวจอ้อย กากอ้อยและน้ำอ้อย
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 เด็กๆชิมรสชาติของน้ำอ้อยและบอกความรู้สึก
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 ผู้ปกครองน้องพุตได้เชิญวิทยากรมาปั้นน้ำตาลโบราณให้เด็กๆได้ดู สังเกต และจับสัมผัสน้ำตาล
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 วิทยกรกำลังสอนบีมปั้นน้ำตาลตามที่ต้องการ

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 เด็กๆได้ทดลองปั้นน้ำตาลตามจินตนาการของตนเอง
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 เด็กๆถ่ายรูปร่วมกับผู้ปกครองน้องพุตและวิทยากรปั้นน้ำตาลโบราณ ไว้เป็นที่ระลึก เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 ผลงานการปั้นน้ำตาลโบราณตามจินตนาการของเด็ก
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 ผลงานการปั้นน้ำตาลโบราณของเด็กร่วมกับวิทยากร

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 เด็กๆได้ไปทัศนศึกษาร้าน Shugaa room for dessert และดูการตกแต่งเค้กตัวน้ำตาล Fondant
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 วิทยากรให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำน้ำตาล Fondant เพื่อนำมาปั้นตกแต่งหน้าเค้ก
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 วิทยการและผู้ปกครองช่วยกันปั้นและตกแต่งเค้ก
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 เด็กๆสนใจปั้นกันอย่างสนุกสนาน

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 เด็กๆได้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลลินเป็นส่วนประกอบ
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 ครูและเด็กๆถ่ายรูปร่วมกับวิทยากร ณ ร้าน Shugaa room for dessert เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 ผลงานการออกแบบและปั้นน้ำตาล Fondant ของ เจเจ แซน โชแปง และอลิซ
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 ผลงานการออกแบบและปั้นน้ำตาล Fondant ของ เสือใหญ่ พุด อันย่า และมีนา

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 ผลงานการออกแบบและปั้นน้ำตาล Fondant ของ เจ้าขา ธอธ ทาโร่และคุณ
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 ผลงานการออกแบบและปั้นน้ำตาล Fondant ของ มินนี่ บีม เฟธ และอเล็กซ์
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 คุณแม่น้องอลิซมาร่วมกิจกรรมทำน้ำตาลคาราเมล เด็กๆได้ตวงน้ำตาล
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 นำน้ำตาลผสมกับน้ำเปล่าตั้งไฟเคี่ยวทำเป็นน้ำเชื่อมและเคี่ยวต่อไปจนน้ำตาลเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเข้ม

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 ทำสมูทตี้และนำน้ำตาลคาราเมลมาเป็นส่วนผสม
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 เด็กๆได้รับประทานสมูทตี้และราดด้วยน้ำตาลคาราเมลกันอย่างเอร็ดอร่อย
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 เด็กๆร่วมถ่ายภาพร่วมกับผู้ปกครองน้องอลิซและน้องธอธ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 ผลงานการวาดภาพประโยชน์และโทษของน้ำตาลของมีนา พุด โชแปง และเฟธ

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 ผลงานการวาดภาพประโยชน์และโทษของน้ำตาลของอันย่า เจเจ ณภัทร และแซน
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 ผลงานการวาดภาพไปทัศนศึกษาร้าน Shugaa ของจ้าวขา เซฟ เสือใหญ่ และอลิซ
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 ผลงานการวาดภาพไปทัศนศึกษาร้าน Shugaa ของมินนี่ บีม คุณ และเรกิ
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 ผลงานการประดิษฐ์น้ำเชื่อมคาราเมลของธอธ

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 บีม มีนา อเล็กซ์ และเจเจกำลังออกแบบและประดิษฐ์ สวนมะพร้าว
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 ผลงานการออกแบบและประดิษฐ์สวนมะพร้าวของบีม มีนา อเล็กซ์ และเจเจ
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 ธอธ ทาโร่ โชแปง เซฟ และคุณกำลังออกแบบและประดิษฐ์ สวนมะพร้าว
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 ผลงานการออกแบบและประดิษฐ์สวนมะพร้าวของธอธ ทาโร่ โชแปง เซฟ และคุณ

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 ผลงานการแต่งนิทานเรื่อง หนูฟันของสักะภูมิ
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 หนูฟันเป็นฟันที่สดใสและร่าเริงแล้ววันหนึ่ง หนูฟันกินขนมหวาน หนูฟันจะเจริญเติบโตต้องกินอาหารที่มีน้ำตาลแต่ไม่ได้แปรงฟัน
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 จุลินทรย์มาเกาะที่ฟันเลยทำให้หนูปวดฟัน
Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 หนูฟันตกใจเพราะจุลินทรีย์ตัวนั้นมันโตขึ้นเรื่อยๆ

Project Approach เรื่อง น้ำตาล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่5 หนูฟันก็เริ่มปวดฟันเพราะจุลินทรีย์จึงกลายเป็นกรดแล้วกัดสารเคลือบฟัน

BACK TO TOP