โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2559

ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2559 แซนดี้อ่านเรื่องที่อยากเรียนรู้ให้คุณแม่ฟัง
ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2559 แม็กซ์แนะนำผลงานให้คุณน้าดูและชื่นชมในผลงาน
ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2559 โนน่าพูดถึงผลงานที่ประดิษฐ์ด้วยตนเองให้คุณพ่อคุณแม่ฟังอย่างภูมิใจ
ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2559 ขวัญอธิบายผลงานที่ปั้นเองและมีคุณพ่อคุณแม่ให้ความชื่นชม

ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2559 เพลินอ่านนิทานที่แต่งขึ้นเองให้คุณแม่ฟังอย่างคล่องแคล่ว
ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2559 บันนี่อธิบายถึงขั้นตอนของผลงานจำลองอันใหญ่ให้คุณพ่อคุณแม่ฟังอย่างภาคภูมิใจ
ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2559 กันต์อ่านนิทานและเล่าเรื่องทั้งหมดของProject Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนาให้คุณพ่อคุณแม่ฟังอย่างคล่องแคล่ว
ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2559 กุมภาเล่าเรื่องการจำลองงานกลุ่มของตนเองและเพื่อนๆให้พ่อกับแม่ฟัง

ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2559 คุณแม่บันทึกภาพใบบัวที่ร้องเพลงกังหันน้ำให้ฟัง
ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2559 คุณแม่ทิกเกอร์ชื่นชมผลงานของเพื่อนๆด้วย
ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2559 ใบบุญเล่าเรื่องให้กับครอบครัวของตนเองอย่างสนุกสนาน
ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2559 คุณแม่บันทึกภาพผลงานพร้อมภูเมฆอย่างชื่นชม

ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2559 ปายเล่าถึงผลงานของตนเองให้คุณพ่อคุณแม่ฟังอย่างมีความสุข
ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2559 ปันเล่าถึงชิ้นงานที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างภาคภูมิใจ
ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2559 การ์ตูนให้คุณแม่ทดลองเล่นสิ่งจำลองที่ตนเองประดิษฐ์ขึ้นกับเพื่อนๆ
ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2559 เอแคลร์เล่านิทานที่ตนเองแต่งขึ้นให้คุณแม่ฟัง อย่างสนุกสนาน

ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2559 เรกิกำลังม่วนใจ๋เล่าเรื่องเกี่ยวกับกังหันน้ำชัยพัฒนาให้ คุณพ่อคุณแม่ฟังและรวมถึงผลงานต่างๆที่ได้ทำขึ้น
ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2559 ภีมเล่าเรื่องลำดับขั้นตอนการจำลองต้นแบบของกังหันน้ำชันพัฒนาได้อย่างชัดเจนและมีเหตุผล

BACK TO TOP