โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	 ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะการหมุนของกังหันตามแรงลมและฟังจังหวะช้า เร็ว
Project Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	 ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2559 เล่าเรื่องที่เคยเรียน Project Approach เมื่อปีที่ผ่านๆมา
Project Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	 ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2559 เสนอชื่อเรื่องที่อยากเรียนและลงชื่อตามความสนใจ
Project Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	 ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2559 ร่วมกันสรุปจำนวนหัวข้อที่อยากเรียน

Project Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	 ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2559 การ์ตูนเล่าเรื่องประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับกังหันน้ำชัยพัฒนา
Project Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	 ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2559 วาดภาพกังหันตามใจชอบด้วยสีไม้ตามประสบการณ์ความรู้เดิม
Project Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	 ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2559 ปั้นกังหันรูปแบบตามใจชอบด้วยดินน้ำมัน
Project Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	 ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2559 วาดภาพกังหันตามใจชอบด้วยสีน้ำตามประสบการณ์ความรู้เดิม

Project Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	 ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2559 ประดิษฐ์กังหันที่รู้จักด้วยวัสดุต่างๆ
Project Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	 ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2559 วาดภาพกังหันน้ำชัยพัฒนาด้วยสีเทียน
Project Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	 ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2559 วาดภาพกังหันน้ำชัยพัฒนาด้วยสีไม้ ใบบัว : กังหันน้ำชัยพัฒนาอยู่ที่แม่น้ำ
Project Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	 ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2559 วาดภาพกังหันน้ำชัยพัฒนาด้วยสีไม้ บันนี่ : หนูวาดกังหันน้ำชัยพัฒนา

Project Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	 ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2559 วาดภาพกังหันน้ำชัยพัฒนาด้วยสีไม้ ปาย : กังหันน้ำชัยพัฒนา
Project Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	 ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2559 วาดภาพกังหันน้ำชัยพัฒนาด้วยสีไม้ ม่วนใจ๋ : กังหันน้ำชัยพัฒนา
Project Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	 ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2559 ติดปะต่อเติมด้วยวัสดุต่างๆ การ์ตูน : เด็กผู้หญิงกำลังไปดูกังหันลม
Project Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	 ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2559 ติดปะต่อเติมด้วยวัสดุต่างๆ เจนิศ : มีกังหันลมสองตัวกำลังหมุน

Project Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	 ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2559
Project Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	 ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2559 วาดภาพกังหันที่รู้จักด้วยสีน้ำ แซนดี้ :มีกังหันสองอันสีเขียวกับสีแดงอยู่ในน้ำ
Project Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	 ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการปั้นกังหันด้วยดินน้ำมันของม่วนใจ๋ กังหันชัยพัฒนามีรูปร่างทรงกลม
Project Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	 ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการปั้นกังหันด้วยดินน้ำมันของใบบัว กังหันน้ำชัยพัฒนา

Project Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	 ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการปั้นกังหันด้วยดินน้ำมันของปาย กังหันน้ำชัยพัฒนาทำให้น้ำมีอากาศ
Project Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	 ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการปั้นกังหันด้วยดินน้ำมันของแซนดี้ กังหันน้ำชัยพัฒนา
Project Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	 ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการปั้นกังหันด้วยดินน้ำมันเจนิศ : กังหันลมรูปร่างไม่เหมือนเหมือนกังหันน้ำ
Project Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	 ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการปั้นกังหันด้วยดินน้ำมันของภีม : กังหันน้ำชัยพัฒนา

Project Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	 ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์กังหันด้วยวัสดุต่างๆของภูเมฆ
Project Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	 ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์กังหันด้วยหลอดพลาสติกของบันนี่ : กังหันลม
Project Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	 ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์กังหันด้วยหลอดพลาสติก ช้อนพลาสติกของ เอแคลร์ : กังหันลมดอกไม้
Project Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	 ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์กังหันด้วยหลอดพลาสติก ช้อนพลาสติกของกุมภา : มีกังหันวงกลมเหมือนดอกไม้

Project Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	 ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาด้วยวัสดุต่างๆของแม็กซ์
Project Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	 ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนา ด้วยแกนทิชชู่ของปัน
Project Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	 ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประกอบกังหันน้ำด้วยพลาสติกรูปทรงต่างๆของใบบุญ : กังหันน้ำลอยเพราะมีทุ่นรองอยู่ข้างล่าง
Project Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	 ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประกอบกังหันน้ำด้วยพลาสติกรูปทรงต่างๆของกันต์ : กังหันน้ำเล็ก

Project Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	 ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประกอบกังหันน้ำด้วยพลาสติกรูปทรง ต่างๆของเพลิน
Project Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	 ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประกอบกังหันน้ำด้วยพลาสติกรูปทรงต่างๆของทิกเกอร์

BACK TO TOP