โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2559

Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมวงกลมเล่นการหมุนของกังหันน้ำชัยพัฒนาโดยต้องหมุนไปทางเดียวกันตามสัญญาน ที่ครูเคาะจังหวะ
Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 และทำท่าทางการไหลตกลงมาของน้ำที่กระจายเป็นละอองจากกังหันน้ำชัยพัฒนา
Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมดนตรีทำท่าทางตามโน๊ตที่ได้ยินและฟังเพลงในพระราชนิพนธ์
Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 สืบค้นข้อมูลเรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนาจากหนังสือและพจนานุกรม ปทานุกรม สารานุกรมฉบับเยาวชนและสืบค้นในอินเตอร์เน็ต

Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 ใบบุญอ่านข้อมูลที่สืบค้นได้ให้เพื่อนๆฟัง
Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 แม็กซ์ได้อาสาออกมาอ่านเพิ่มเติมข้อมูลให้เพื่อนๆฟังอีกโดยอ่านได้ค่อนข้างแม่นยำ
Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 หาคำที่มีสระ-อะได้ตามใจชอบ
Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 กลุ่มประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาด้วยเศษวัสดุตามใจชอบ

Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 เล่นการหมุนของกังหันน้ำและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นจากกังหันน้ำพลาสติกจำลองในสนาม
Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 เปลี่ยนกลุ่มออกมาทดลองและพูดคุยถึงการไหลของน้ำ เร็ว ช้า และการใช้ภาชนะที่มีขนาดแตกต่างกัน
Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 วาดภาพกังหันน้ำชัยพัฒนาด้วยสีไม้ เพลิน : กังหันน้ำชัยพัฒนาตั้งอยู่ในบึงมีปลา อาศัยมากมาย
Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 วาดภาพกังหันน้ำชัยพัฒนาด้วยสีไม้ แม็กซ์ : กังหันน้ำชัยพัฒนาช่วยบำบัดน้ำเสีย

Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 ติดปะต่อเติมภาพกังหันน้ำชัยพัฒนาด้วย กระดาษแข็ง การ์ตูน : มีเด็กผู้หญิงไปดูกังหันน้ำชัยพัฒนาที่สระ
Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 ติดปะต่อเติมภาพกังหันน้ำชัยพัฒนาด้วย กระดาษแข็ง กุมภา : กังหันน้ำชัยพัฒนากำลังหมุนทำให้น้ำสะอาด
Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 ติดปะต่อเติมภาพกังหันน้ำชัยพัฒนา ด้วยกระดาษแข็ง บันนี่ : หนูเคยไปวัดพระราม๙ เห็นกังหันน้ำ ชัยพัฒนา
Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 ติดปะต่อเติมภาพกังหันน้ำชัยพัฒนาด้วยไม้จิ้มฟันสี เอแคลร์ : กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นเครื่องกลเติมอากาศ ทำให้น้ำสะอาดขึ้น

Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 ติดปะต่อเติมภาพกังหันน้ำชัยพัฒนาด้วยไม้จิ้มฟันสี ปาย: กังหันน้ำชัยพัฒนามันหมุนอยู่และมันทำ ให้น้ำใสและก็เติมออกซิเจน
Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 ติดปะต่อเติมภาพกังหันน้ำชัยพัฒนาด้วยไม้จิ้มฟันสี แซนดี้ : กังหันน้ำชัยพัฒนามีโครงเป็นเหล็กเหลี่ยม และหมุนไปทางเดียวกัน
Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 วาดภาพกังหันน้ำชัยพัฒนาด้วยสีเทียน และระบายทับด้วยสีน้ำ ภีม : กังหันน้ำชัยพัฒนาเวลาหมุนน้ำจะไหลออกมา ตามรูเล็กๆ
Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 วาดภาพกังหันน้ำชัยพัฒนาด้วยสีเทียน และระบายทับด้วยสีน้ำ ใบบุญ : กังหันน้ำชัยพัฒนาทำให้น้ำไหลกระจาย

Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 ประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาด้วยเศษวัสดุต่างๆ ของกันต์
Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 ประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาด้วยเศษวัสดุต่างๆ ของใบบัว
Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 ประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาด้วยเศษวัสดุต่างๆ ของเอแคลร์
Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 ประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาด้วยเศษวัสดุต่างๆ ของการ์ตูน

Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 ประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาด้วยเศษวัสดุต่างๆ ของปาย
Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 ประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาด้วยเศษวัสดุต่างๆ ของใบบุญ

BACK TO TOP