โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2559

Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 หลังจากกิจกรรมในสนามกีฬาท่าเรือเสร็จแล้วคุณครูได้นำเด็กๆไปสำรวจบ่อน้ำที่อยู่ติดกับบริเวณใกล้ๆกับโรงยิมให้เด็กๆสังเกตสิ่งที่อยู่ในบ่อ เช่นลักษณะสีของน้ำ พืชน้ำบางชนิดที่เป็นอาหารของปลา ที่อยู่ในบ่อเป็นต้น
Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 สำรวจกังหันน้ำชัยพัฒนาจำลองพูดคุยสิ่งที่พบเจอ
Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 สำรวจต้นผักตบชวาของจริงและพูดคุยสิ่งที่พบเจอ
Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 วาดรูปผักตบชวาจากของจริงด้วยสีไม้และพูดคุยถึงสิ่งที่เกี่ยวข้อง

Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 วาดรูปกังหันน้ำชัยพัฒนาจากหนังสือที่สืบค้นและพูดคุยถึงเรื่องของกังหันน้ำชัยพัฒนา
Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 ใบบัวนำหนังสือที่เกี่ยวกับกังหันน้ำชัยพัฒนามาเล่าถึงสิ่งที่เรียนรู้ให้เพื่อนๆฟัง
Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 กลุ่มนำเสนอข้อมูลที่สืบค้นมาและนำมารวบรวมเป็นแหล่งข้อมูลอีกทางหนึ่ง
Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมการหมุนของกังหันน้ำชัยพัฒนาโดยการหมุนไปทิศทางเดียวกันและอีกกลุ่มทำหน้าที่เป็นแกนกลาง

Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 สืบค้นข้อมูลจากหนังสือของมูลนิธิชัยพัฒนา หนังสือพิมพ์และแผ่นพับที่คุณครูนำมาให้เป็นแหล่งข้อมูลในห้องเรียน
Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 กลุ่มเลือกประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาจากวัสดุต่างๆและทดลองทำให้หมุนได้ด้วยวิธีต่างๆ
Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 วาดภาพผักตบชวาด้วยสีน้ำ เอแคลร์ : ผักตบชวามีรากเป็นฝอยๆมีน้ำอยู่ที่ลำต้น
Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 วาดภาพผักตบชวาด้วยสีน้ำ โนน่า : ผักตบชวาเป็นพืชน้ำสีเขียว

Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 วาดภาพผักตบชวาด้วยสีน้ำ แซนดี้ : ผักตบชวา มีผิวใบมันลำต้นพอง เมื่อกดลงในน้ำจะลอยขึ้นมา
Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 วาดภาพผักตบชวาด้วยสีน้ำ บันนี่ : ผักตบชวา ช่วยทำให้น้ำสะอาดและบำบัดน้ำเสีย
Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 วาดภาพเทศกาลลอยกระทงด้วยสีไม้ ม่วนใจ๋ : กระทงของหนูกำลังลอยอยู่ในแม่น้ำ
Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 วาดภาพเทศกาลลอยกระทงด้วยสีไม้ ทิกเกอร์ : ลอยกระทงที่ร้านอาหาร

Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 กลุ่มเลือกปั้นผักตบชวาและกังหันน้ำชัยพัฒนา ด้วยดินเหนียว
Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานการปั้นผักตบชาวและกังหันน้ำชัยพัฒนาด้วยดินเหนียว ของกันต์ แซนดี้ ปัน เพลิน ภูเมฆ และแม็กซ์
Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาด้วยแกนกระดาษทิชชู่ แผ่นซีดีและไม้ไอติมสีของเพลิน
Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาด้วยกล่อง และกระดาษแข็งของแซนดี้

Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาด้วยไม้ไอติมสี ฝาแก้วพลาสติก แกนทิชชู่และไม้ตะเกียบของขวัญ
Project  Approach เรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาด้วยวัสดุต่างๆเช่น ไม้ตะเกียบ ฝาขวด แกนทิชชู่ ของภีม

BACK TO TOP