โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 สำรวจส่วนประกอบกังหันน้ำชัยพัฒนาจำลองก่อนนำไปทดลองลอยในภาชนะ
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 นำไปทดลองโดยใช้ภาชนะที่มีขนาดต่างกันมาตวงน้ำใส่ลงในเรือ
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 เปลี่ยนภาชนะที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมสังเกตปริมาณของน้ำในภาชนะ
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 ทดลองใช้สายยางฉีดลงบนกังหันน้ำโดยมีภาชนะรองสังเกตน้ำที่ไหลลงบนกังหัน

Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 เปลี่ยนการทดลองโดยเปิดและปิดน้ำแรง เบา สังเกตการหมุนของกังหันน้ำและเปรียบเทียบกับกังหันจำลองที่เป็นของเล่น
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 ทดลองใช้แรงของตัวเองหมุนกังหันโดยสลับหมุนด้วยมือหนึ่งข้างและสองข้าง สังเกตรอบหมุนเร็ว ช้า
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆเรียนรู้เรื่องของผักตบชาวกันต่อ
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 สำรวจราก สีของน้ำ ขนาด ความแตกต่างของ ลำต้นและใบ

Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 วาดผลการทดลองการหมุนของกังหันน้ำชัยพัฒนา
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 สร้างภาพกังหันน้ำด้วยมักกะโรนีและวาดภาพต่อเติม
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 เล่นการสร้างโครงกังหันน้ำชัยพัฒนาด้วยไม้บล็อก
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 เริ่มการจัดวางให้เป็นโครงเหลี่ยมและวางแกนกลาง

Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 สำรวจและแก้ไขเพิ่มเติมที่ละส่วนรู้จักระยะการจัดวาง
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 เรียนรู้จำนวน12เหลี่ยม6ซองและการจัดวางที่เป็นpattern
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมกลุ่มวาดแผนภูมิกังหันน้ำชัยพัฒนา (3)
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 นำเสนอผลงานกลุ่มแผนภูมิของกังหันน้ำชัยพัฒนาของแม็กซ์ เพลิน โนน่าและม่วนใจ๋

Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมกลุ่มวาดภาพส่วนประกอบ ของกังหันน้ำชัยพัฒนา
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 ผลงานกิจกรรมกลุ่มส่วนประกอบของกังหันน้ำชัยพัฒนาของ นาสรี่ กุมภา เจนิศและปัน
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมกลุ่มวาดภาพส่วนประกอบ ของกังหันน้ำชัยพัฒนา
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 ขวัญเป็นตัวแทนนำเสนอผลงานกลุ่มส่วนประกอบของกังหันน้ำชัยพัฒนาโดยมี การ์ตูน กันต์ และแซนดี้

Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมกลุ่มวาดภาพส่วนประกอบ ของกังหันน้ำชัยพัฒนาโดยใช้อุปกรณ์ช่วยในการทำเหลี่ยมของกังหัน
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 นำเสอผลงานกลุ่มส่วนประกอบของกังหันน้ำชัยพัฒนาของ บันนี่ ทิกเกอร์ ภีมและใบบุญ
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมกลุ่มวาดภาพส่วนประกอบ ของกังหันน้ำชัยพัฒนา
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 นำเสนอผลงานกลุ่มส่วนประกอบของกังหันน้ำชัยพัฒนาของ เอแคลร์ ปาย ใบบัวและภูเมฆ

Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 สร้างภาพกังหันน้ำชัยพัฒนาด้วยมักกะโรนี ภีม : กังหันน้ำชัยพัฒนากำลังหมุนไปตามลำธาร
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 สร้างภาพกังหันน้ำชัยพัฒนาด้วยมักกะโรนี การณ์ตูน :ฉันเห็นโครงร่างของกังหันน้ำชัยพัฒนาที่คลอง
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 วาดภาพแผนภูมิกังหันน้ำชัยพัฒนา เอแคลร์: ซองตักวิดน้ำขนาด 110 ลิตร เฟืองจานโซ่และมีมอเตอร์ไฟฟ้า
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 วาดภาพการทดลองการหมุนของกังหันน้ำ ด้วยวิธีต่างๆ นาสรี่ : ทดลองหมุนกังหันน้ำ

Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 วาดภาพแผนภูมิกังหันน้ำชัยพัฒนา ม่วนใจ๋ : แผนภูมิกังหันน้ำชัยพัฒนามีซองวิดน้ำ6ซอง
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 วาดภาพกังหันน้ำชัยพัฒนาด้วยสีน้ำ ภูเมฆ : ส่วนประกอบของกังหันน้ำชัยพัฒนา
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 วาดภาพแผนภูมิของกังหันน้ำชัยพัฒนา แม็กซ์ :ซองตักวิดน้ำขนาด 110 ลิตร เฟืองจานโซ่
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 วาดภาพแผนภูมิกังหันน้ำชัยพัฒนา ปัน : กังหันน้ำชัยพัฒนามีโครงเหลี่ยม 12 เหลี่ยม

BACK TO TOP