โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆมาถึงบริเวณสระน้ำที่มีกังหันน้ำชัยพัฒนาพร้อมกับคณะผู้ปกครอง
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 วิทยากรอธิบายเรื่องหลักการทำงานของกังหันน้ำชัยพัฒนา
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 ชมกังหันน้ำชัยพัฒนาอย่างใกล้ชิด
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 เดินสำรวจรอบๆบริเวณสระน้ำที่ตั้งของกังหันน้ำชัยพัฒนา

Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 เข้าห้องประชุมฟังการบรรยายเรื่องความเป็นมาของกังหันน้ำชัยพัฒนาโดย ดร.พนมกร ไทยสันติสุข( วิศกรชำนาญงาน กรมชลประทาน)
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงกับสิ่งประดิษฐ์ของ ในหลวงรัชกาลที่๙
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้กล่าวคำขอบคุณหลังจากจบการบรรยาย
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 และถ่ายรูปพร้อมกับคณะผู้ปกครอง

Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 สำรวจต้นแบบกังหันน้ำชัยพัฒนาของจริงที่เรียกว่า “ หลุก “ ซึ่งเป็นแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่ ๙
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆถ่ายรูปร่วมกับหลุกที่เป็นกังหันวิดน้ำแบบโบราณต้นแบบของกังหันน้ำชัยพัฒนา
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆเล่าเรื่องคุณพ่อของตนเองและสิ่งที่พ่อทำให้ กับตนเองและพูดบอกความรู้สึกที่มีให้พ่อ
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 คุณแม่มาสอนวิธีประกอบกังหันน้ำชัยพัฒนาให้กับเด็กๆ

Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 โดยให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติได้เองตามขั้นตอน
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆลงมือประกอบได้เองตามขั้นตอน
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 มีคุณพ่อของกุมภาเข้ามาให้ความช่วยเหลือในการประกอบกังหันน้ำของเด็กๆด้วย
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆช่วยกันประกอบกังหันน้ำชัยพัฒนาในกลุ่มของตนเอง

Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 เสร็จแล้วได้นำออกมาเล่าเรื่องวิธีการประกอบ เช่นการจัดวางส่วนไหนก่อนหลังและนับจำนวนชิ้น
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 เล่าเรื่องส่วนที่ยึดติดการประกอบของกังหันน้ำเช่นไม้ไอติม กาว เป็นต้น
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 เล่าเรื่องวิธีการทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 2 แรงม้า
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 และเล่าการทำงานที่หมุนได้โดยสิ่งที่เป็นของจำลอง ต้องหมุนด้วยตัวเราเอง

Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์การ์ดและคำอวยพรของใบบัว นาสรี่ การ์ตูนและขวัญ
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 ผลงานสิ่งประดิษฐ์การประกอบกังหันน้ำชัยพัฒนาของเด็กๆ
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 วาดภาพทัศนศึกษากรมชลประทาน กันต์ :ที่กรมชลประทานมีกังหันน้ำชัยพัฒนาของจริง
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 วาดภาพคุณพ่อของฉัน แม็กซ์ :ฉันรักคุณพ่อเพราะว่าอาบน้ำให้ทุกวัน

Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 วาดภาพคุณพ่อของฉัน ปาย : ตอนที่หนูเล็กคุณพ่ออุ้มหนูไปเที่ยว และป้อนข้าว นมแล้วพ่อก็พากลับบ้านตอนเย็น
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 วาดภาพคุณพ่อของฉัน ภูเมฆ :พ่อเล่นกับผมและพาไปเที่ยวที่สวนแมลง
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 วาดภาพคุณพ่อของฉัน ใบบัว : คุณพ่อกับหนูกำลังทำงานพาหนู ไปซื้อดอกไม้ให้คุณแม่
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 วาดภาพแผนภูมิกังหันน้ำชัยพัฒนา ทิกเกอร์ :กังหันน้ำชัยพัฒนากำลังหมุน

Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 วาดภาพคุณพ่อของฉัน ภีม :ฉันรักคุณพ่อเพราะคุณพ่อเคยพาไปเที่ยว
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 วาดภาพคุณพ่อของฉัน เอแคลร์ :คุณพ่อพาหนูไปทะเลและสอนหนูว่ายน้ำตอนเล็กๆ
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 สร้างภาพกังหันน้ำด้วยมักกะโรนี บันนี่ : หนูไปเจอกังหันน้ำชัยพัฒนากำลังทำความสะอาดและทำให้น้ำมีอ๊อกซิเจนมากขึ้น
Project Approach เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2	ปีการศึกษา 2559 สร้างภาพกังหันน้ำด้วยมักกะโรนี กุมภา : กังหันน้ำชัยพัฒนามีซองวิดน้ำ 6 ซอง

BACK TO TOP