โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ นำภาพของตนเองมาติดที่กราฟแสดงหัวข้อเรื่องที่สนใจ
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ เลือกเรื่องที่ตนเองสนใจอยากเรียนรู้
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ นับจำนวนเพื่อนๆ ที่เลือกเรื่องที่สนใจ
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ภาพกราฟแสดงหัวข้อเรื่องที่เด็กๆ อยากเรียนรู้

Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 วาดภาพประสบการณ์การเดิมเรื่องสุนัขด้วยสีเทียน
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 วาดภาพประสบการณ์เดิมเรื่องสุนัขด้วยสีน้ำกับพู่กันขนาดต่างๆ
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ชอบการเล่นปั้นแป้งโดว์ตามจินตนาการ
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ตกแต่งป้ายการเรียนเรื่อง “สุนัข” ด้วยกระดาษสีต่างๆ

Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เด็กๆ จับคู่เต้นรำกับเพื่อนๆ
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมเล่นกลางแจ้ง เด็กๆ ชื่นชอบการขี่จักรยานกันมาก
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานภาพวาดประสบการณ์การเดิมด้วยสีน้ำ ติน : ที่บ้านมีตุ๊กตาสุนัข
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานภาพวาดประสบการณ์การเดิมด้วยสีน้ำ แมกซ์ : สุนัขหูยาว

Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานภาพวาดประสบการณ์การเดิมด้วยสีน้ำ เอลลี่ : หมา บ๊อก บ๊อก
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานภาพวาดประสบการณ์เดิมด้วยสีเทียนแท่งใหญ่ ของขวัญ : ของขวัญเคยเห็นสุนัขที่ฟาร์ม
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานภาพวาดประสบการณ์เดิมด้วยสีเทียนแท่งใหญ่ ปันโน : สุนัขมีตา มีหู
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานภาพวาดประสบการณ์เดิมด้วยสีเทียนแท่งใหญ่ ทิกเกอร์ : สุนัขเล่นอยู่กับคน

Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุต่างๆ ซันซัน : หมาชื่อพี่ตาล
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุต่างๆ บัดเจ็ท : หมาสีขาวจุดดำ
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุต่างๆ นานะ : ตุ๊กตาหมา
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการปั้นดินน้ำมันจากประสบการณ์เดิม โฮม : สุนัขกำลังเดิน

Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการปั้นดินน้ำมันจากประสบการณ์เดิม เลโอ : สุนัขมีขน

BACK TO TOP