โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ นำภาพถ่ายของตนเองกับสุนัขที่คุ้นเคยมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังที่โรงเรียน
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ร่วมสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสุนัขจากหนังสือพจนานุกรม โดยครูได้อ่านความหมายให้เด็กๆฟัง
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ชมเรื่องราวและข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของสุนัข
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ติดชื่อส่วนประกอบต่างๆ ของสุนัข

Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 วันนี้นำตุ๊กตาสุนัขมาให้เพื่อนๆ ดูครับ
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 วันนี้มีรูปสุนัขชื่อมะพร้าวมาให้เพื่อนๆ ดูครับ
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 วาดภาพด้วยสีน้ำกับพู่กัน
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ เลือกประดิษฐ์สุนัขด้วยวัสดุต่างๆ ตามความสนใจ

Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 มาเล่นเกมจับคู่ภาพสุนัขกันเถอะ
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 สำรวจตุ๊กตาสุนัขแล้วบันทึกด้วยการวาดภาพด้วยสีเทียน
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 เล่นภาพตัดต่อรูปสุนัขด้วยกัน
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ สนุกสนานกับการเล่นกับตุ๊กตาสุนัข

Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์สุนัขด้วยเศษวัสดุต่างๆ เกรซ : หมามีขนสีเทากับสีดำ
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์สุนัขด้วยเศษวัสดุต่างๆ ตาล : ตุ๊กติ๊กขนสีน้ำตาล
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์สุนัขด้วยเศษวัสดุต่างๆ วินวิน : สุนัขขนสีดำ
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานภาพวาดด้วยสีเทียน นกฮูก : หมาสีดำมีตาด้วย

Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพด้วยสีน้ำ แมท : สุนัขสองตัว
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพด้วยสีน้ำ ปันโน : สุนัขขนสีฟ้า

BACK TO TOP