โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่อง สุนัข  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/1  ปีการศึกษา 2559 ขอขอบพระคุณ คุณธนิสร คุณอภัสรี คุณพ่อคุณแม่น้องทิกเกอร์ที่ได้กรุณานำสุนัขมาให้เด็กๆดู และเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงด้วย
Project Approach เรื่อง สุนัข  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/1  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ สนใจร่วมกิจกรรมการฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสุนัข และเห็นอุปกรณ์การเลี้ยงสุนัขต่างๆ ด้วย
Project Approach เรื่อง สุนัข  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/1  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ได้ทดลองจูงสุนัขเดินเล่นในสนามด้วย
Project Approach เรื่อง สุนัข  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/1  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ นำข้อมูลเกี่ยวกับสุนัขมาเล่าให้เพื่อนฟัง

Project Approach เรื่อง สุนัข  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/1  ปีการศึกษา 2559 วันนี้มีภาพสุนัขมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังครับ
Project Approach เรื่อง สุนัข  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/1  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ นำภาพสุนัขและกิจกรรมที่ทำกับสุนัขมาเล่าให้เพื่อนฟัง
Project Approach เรื่อง สุนัข  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/1  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ นำภาพกิจกรรมที่ไปร้าน Dog cafe มาเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง
Project Approach เรื่อง สุนัข  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/1  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ร่วมกิจกรรมดนตรีกับครูเอ๋ โดยนำตุ๊กตาสุนัขประกอบ การทำกิจกรรมด้วย

Project Approach เรื่อง สุนัข  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/1  ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมพลศึกษา เด็กๆ สนุกกับการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น
Project Approach เรื่อง สุนัข  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/1  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ลองพับหน้าสุนัขตามแบบแล้วตกแต่งผลงานเพิ่มเติมด้วยวัสดุต่างๆ
Project Approach เรื่อง สุนัข  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/1  ปีการศึกษา 2559 เล่นบทบาทสมมติการเลี้ยงสุนัขกับอุปกรณ์ต่างๆ
Project Approach เรื่อง สุนัข  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/1  ปีการศึกษา 2559 ภาพวาดสะท้อนการร่วมกิจกรรม เนตั้น : โป๊ะโป๋ใส่เสื้อ

Project Approach เรื่อง สุนัข  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/1  ปีการศึกษา 2559 ภาพวาดสุนัขตามจินตนาการ เอลลี่ : กรงสุนัข
Project Approach เรื่อง สุนัข  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/1  ปีการศึกษา 2559 ภาพวาดสุนัขตามจินตนาการ อินต้า : สุนัขกินข้าว
Project Approach เรื่อง สุนัข  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/1  ปีการศึกษา 2559 ภาพวาดสุนัขตามจินตนาการ เบรน : สุนัขกำลังเล่นกับคุณแม่อยู่
Project Approach เรื่อง สุนัข  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/1  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการพับหน้าสุนัขแล้วตกแต่งด้วยวัสดุต่างๆ ปันโน : หมากินข้าวอยู่

Project Approach เรื่อง สุนัข  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/1  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการพับหน้าสุนัขแล้วตกแต่งด้วยวัสดุต่างๆ ซันซัน : หมาเห่า
Project Approach เรื่อง สุนัข  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/1  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการพับหน้าสุนัขแล้วตกแต่งด้วยวัสดุต่างๆ นานะ : สุนัขชื่อโป๊ะโป๋

BACK TO TOP